22.06.2016

Оголошується КОНКУРС на зайняття посади начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Автономної Республіки Крим. ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗАКІНЧЕНО.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про державну службу» прокуратура Автономної Республіки Крим оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» –
начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб.
 
ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ
 
Основною функцією відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб є забезпечення працівників прокуратури Автономної Республіки Крим канцелярськими товарами, господарчими товарами, меблями, автотранспортом та іншим необхідним майном відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
Начальник відділу:
- організовує роботу відділу та забезпечує виконання покладених на відділ завдань;
- визначає необхідність проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», бере участь у проведенні торгів (тендерів);
- співпрацює з відділом фінансування та бухгалтерського обліку при розподілі бюджетних коштів;
- вживає заходів щодо забезпечення працівників відділу належними умовами праці, необхідними матеріально-технічними засобами;
- узгоджує та контролює укладання і виконання договорів прокуратури Автономної Республіки Крим з постачальними і обслуговуючими підприємствами та організаціями;
- забезпечує дотримання трудової дисципліни працівниками відділу, вносить пропозиції щодо заходів дисциплінарного впливу.
 
Заробітна плата начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Автономної Республіки Крим складається з:
-         окладу (6203 грн);
-         надбавки за ранг;
-         надбавки за вислугу років.
Посада є безстроковою.
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
для участі в конкурсі
 
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнену особову картку встановленого зразка;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Термін подання документів - протягом 15 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу. Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються (відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246).
Конкурс на зайняття посади начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Автономної Республіки Крим відбудеться 7 липня 2016 року за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 36/1.
 
Контактні дані:
-         тел. (044) 200-56-29, Євдокимов Євген Миколайович;
-         електронна пошта - prok.arkrym@gmail.com
 
Вимоги до професійної компетентності
 
І
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1
Освіта
вища
Ступінь вищої освіти
магістр (відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну службу»)
2
Стаж роботи
Відповідно до пп. 3 ч. 2 ст. 20 Закону України «Про державну службу», для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3
Володіння мовами
вільне володіння державною мовою
ІІ
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
1
Освіта
-
2
Знання законодавства
1) Конституція України; 
2) Закон України «Про державну службу»; 
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про здійснення державних закупівель»
3
Професійні чи технічні знання
відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів
4
Спеціальний досвід роботи
-
5
Знання сучасних інформаційних технологій
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
6
Особистісні компетенції
дисципліна і системність
 

кількість переглядів: 1635