28.03.2017

Оголошується КОНКУРС на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника секретаріату (на правах відділу) прокуратури Автономної Республіки Крим

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом прокурора                     Автономної Республіки Крим
від 27.03.201745к
 
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -
начальника секретаріату (на правах відділу) прокуратури Автономної Республіки Крим
 
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- здійснювати загальне керівництво діяльністю відділу, організовувати, спрямовувати і контролювати роботу підлеглих працівників, розподіляє обов’язки між ними та подає для погодження керівництву прокуратури Автономної Республіки Крим;
забезпечувати взаємодію з управліннями, відділами прокуратури Автономної Республіки Крим;
- організовувати роботу та здійснювати контроль за виконанням у відділі Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту прокуратури Автономної Республіки Крим, наказів, вказівок, розпоряджень керівництва прокуратури з питань діловодства;
- вживати заходів для забезпечення своєчасної доставки кореспонденції, передачі її на розгляд керівництву, начальникам структурних підрозділів та виконавцям;
- організовувати і контролювати правильне оформлення та реєстрацію вихідних документів і передавання їх до сектору опрацювання та надсилання вихідної кореспонденції секретаріату прокуратури Автономної Республіки Крим;
готувати зведення про документообіг управлінь, відділів прокуратури Автономної Республіки Крим;
- забезпечувати оформлення закінчених у діловодстві номенклатурних справ управлінь, відділів і передачу їх до архіву;
- здійснювати контроль за реєстрацією та веденням обліку документів з грифом «Для службового користування»;
- вести Книгу обліку печаток та штампів управління;
- надавати необхідну інформаційно-методологічну допомогу працівникам відділу з питань діловодства тощо (відповідно до посадової інструкції)
Умови оплати праці
посадовий оклад – 6500 грн., надбавки та доплати відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу»
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява із повідомленням щодо незастосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» із наданням згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка встановленого зразка;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.
 
Строк подання документів:
до 18.00 години 11 квітня 2017 року
 
Дата, час і місце проведення конкурсу
14 квітня 2017 року, початок о 10 год. 00 хв.
за адресою: прокуратура Автономної Республіки Крим, м. Київ, вул. Ділова, 24
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Євдокимов Євген Миколайович,
тел. (044) 200-78-49
dniproekokadr@ukr.net
 
 
Вимоги до професійної компетентності
 
Загальні вимоги
 
1
Освіта
вища, не нижче ступеня магістра
 
2
Досвід
роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 
3
Володіння державною мовою
 
вільне володіння державною мовою
 
 
Спеціальні вимоги
 
1
Освіта
вища, не нижче ступеня магістра
 
2
Знання законодавства
Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про прокуратуру»
 
3
Професійні чи технічні знання
-Інструкція з діловодства в органах прокуратури України;
- знання вимог нормативно-правових актів держави у сфері документознавства;
- знання вимог нормативно-правових актів держави, які визначають принципи державної служби та запобігання корупції
- спроможність мотивації працівників
 
4
Спеціальний досвід роботи
- практичний досвід роботи у сфері діловодства у державних органах
 
5
Знання сучасних інформаційних технологій
 
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
6
Особистісні якості
- аналітичні здібності;
- високі моральні стандарти;
- уміння брати відповідальність на себе за виконання
   важливих задач;
- високий рівень внутрішньої культури;
- прагнення до постійного самовдосконалення;
- самоорганізація та орієнтація на розвиток;
- дипломатичність та гнучкість;
- вміння працювати в стресових ситуаціях
 
 
 
1.  Наказ.pdf (260.05 KB)

кількість переглядів: 1241