20.06.2017

Оголошується КОНКУРС на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань захисту держаних таємниць прокуратури Автономної Республіки Крим, місце постійного розташування якого штатним розписом передбачено в місті Херсон Херсонської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказомпрокурора                     АвтономноїРеспубліки Крим
від 20.06.2017106к
 
 
 
УМОВИ
проведенняконкурсу
назайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –
головногоспеціаліста з питань захисту держаних таємниць прокуратури АвтономноїРеспубліки Крим, місцепостійного розташування якого штатним розписом передбачено в місті ХерсонХерсонської області
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
1) розробка та здійснення разом з іншими структурними підрозділами прокуратури АР Крим заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці під час проведення всіх видів робіт з матеріальними носіями секретної інформації усіма виконавцями;
2) забезпечення захисту службової інформації з обмеженим грифом доступу «Для службового користування»;
3) приймає вхідну кореспонденцію і реєструє її у відповідній книзі обліку;
4) веде облік та реєстрацію документів, справ, видань та інших матеріальних носії інформації з грифом обмеження доступу «Для службового користування»;
5) своєчасно передає документи керівникам підрозділів та оперативним працівникам на розгляд і виконання;
6) приймає вихідну кореспонденцію від працівників прокуратури, перевіряє правильність оформлення документів, зокрема наявність всіх необхідних реквізитів;
7) виконує інші доручення керівництва в межах своєї компетенції  (передача та друкування документів, розмноження, відправка тощо)
Умови оплати праці
посадовий оклад – 3801 грн., надбавки та доплати відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнену особову картку встановленого зразка;
7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за            2016 рік
Строк подання документів:
до 18.00 години 04 липня 2017 року
Дата, час і місце проведення конкурсу
тестування:
07 липня 2017 року, 12.00
за адресою: прокуратура Автономної Республіки Крим, м. Київ, вул. Ділова, 24
Прізвище, імя та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Євдокимов Євген Миколайович,
тел. (044) 200-78-49
 
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1
Освіта
наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (відповідно до підпункту 5 частини другої статті 20 Закону України «Про державну службу»)
2
Досвід роботи
не потребує (відповідно до підпункту 5 частини другої статті 20 Закону України «Про державну службу»)
3
Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1
Освіта
наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (відповідно до підпункту 5 частини другої статті 20 Закону України «Про державну службу»)
2
Знання законодавства
1) Конституція України
2) Закон України «Про державну службу»
3) Закон України «Про запобігання корупції»
4) Закон України «Про державну таємницю»
3
Професійні чи технічні знання
Знання:
1) Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 № 180;
2) Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939
4
Спеціальний досвід роботи
знання особливостей роботи зі службовими документами, що містять інформацію з обмеженим доступом
5
Знання сучасних інформаційних технологій
Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
6
Особисті компетенції
1) відповідальність і пунктуальність;
2) системність і самостійність в роботі;
3) уважність до деталей;
4) наполегливість;
5) креативність та ініціативність;
6) орієнтація на саморозвиток;
7) орієнтація на самообслуговування;
8) вміння працювати в стресових ситуаціях
1.  Наказ 2.pdf (287.55 KB)

кількість переглядів: 2106