16.10.2018

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника секретаріату (на правах відділу) прокуратури Автономної Республіки Крим

Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом прокурора Автономної Республіки
Крим від «16» жовтня 2018 року № 399к
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» -
начальника секретаріату (на правах відділу) прокуратури Автономної Республіки Крим
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- здійснювати загальне керівництво діяльністю відділу, організовувати і контролювати роботу підлеглих працівників;
- організовувати роботу та здійснювати контроль за виконанням працівниками секретаріату Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, та іншого чинного законодавства  з питань діловодства;
- вживати заходів для забезпечення своєчасного отримання кореспонденції секретаріатом, її реєстрації та передачі на розгляд керівництву, начальникам структурних підрозділів та виконавцям;
- організовувати і контролювати правильне оформлення та реєстрацію вихідних документів;
- узагальнювати облік документообігу в прокуратурі АР Крим;
- здійснювати контроль за реєстрацією та веденням обліку документів з грифом «Для службового користування»;
- організовувати роботу та контроль документів відповідно до «Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;
- надавати інформаційну допомогу працівникам прокуратури Автономної Республіки Крим з питань ведення діловодства;
- забезпечувати взаємодію працівників секретаріату із структурними підрозділами, відділами прокуратури АР Крим з питань ведення діловодства;
- забезпечувати складання номенклатури справ відділів, управлінь прокуратури АР Крим;
- забезпечувати оформлення закінчених у діловодстві номенклатурних справ відділів, управлінь прокуратури  і передачу їх до архіву прокуратури АР Крим;
- здійснювати облік використання робочого часу працівниками секретаріату;
- забезпечувати дотримання працівниками секретаріату виконавської та трудової дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;
- виконувати інші завдання керівництва прокуратури в межах завдань, що покладаються на службу діловодства прокуратури АР Крим.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 7500 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
строкове призначення (до фактичного виходу основного працівника)
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява із повідомленням щодо незастосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» із наданням згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання
 
Строк подання документів:
до 18 год. 00 хв. 30 жовтня 2018 року 
 
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
тестування:
05 листопада 2018 року, 12.00
за адресою: прокуратура Автономної Республіки Крим, м. Київ, вул. Ділова, 24
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Усенко Юлія Анатоліївна
тел. (044) 207-16-08
dniproekokadr@ukr.net
адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою:
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011 (з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
 
 
Кваліфікаційні вимоги
1
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
 
2
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 
3
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1
Уміння працювати з комп’ютером
 
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку
2
Необхідні ділові якості
 
- уміння чітко й точно формулювати мету, цілі й                     завдання;
- уміння вирішувати конфлікти;
- аналітичні здібності;
- навички управління;
- навички контролю;
- лідерські якості;
- вміння розподіляти роботу;
- виваженість;
- уміння переконувати, обґрунтовувати та відстоювати  свою позицію;
- уміння встановлювати відкриті, шанобливі стосунки, засновані на довірі та взаєморозумінні;
- уміння зосередити увагу на проблемі, а не на особистісних якостях співрозмовника;
- уміння зрозуміти інших людей, правильне сприйняття недомовлених або невиражених думок, побоювань.
 
3
Необхідні  особистісні якості
 
- ініціативність;
- порядність;
- чесність;
- тактовність;
- комунікабельність;
- відповідальність;
- рішучість
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
Знання:
- Конституції України;
- Закону України:
«Про державну службу»;
«Про запобігання корупції»;
 «Про звернення громадян»;
- нормативно-правові та інші розпорядчі акти, що регламентують діяльність прокуратури
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
 
Знання:
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
- Інструкції з діловодства в органах прокуратури України;
- Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання та використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України
3
Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків
Знання:
-  з питань забезпечення ведення обліку документів з грифом «Для службового користування»
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу роботи з кадрами
прокуратури Автономної Республіки Крим                                     Ю. Усенко
1.  Наказ про оголошення конкурсу_16.10.18.pdf (39.69 KB)

кількість переглядів: 1823