21.11.2018

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника відділу організаційно-правового забезпечення, статистики та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (посада державної служби) прокуратури Автономної Республіки Крим

Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом прокурора Автономної Республіки
Крим від «21» листопада 2018 року № 452к
 
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -
заступника начальника секретаріату (на правах відділу) прокуратури Автономної Республіки Крим
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- сприяти начальнику відділу у забезпеченні належної організації роботи відділу та здійснювати контроль за виконанням працівниками секретаріату Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, та іншого чинного законодавства  з питань діловодства;
- здійснювати реєстрацію та облік вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції у Інформаційній системі «Система електронного документообігу» (далі ІС «СЕД»);
- вести облік та реєстрацію документів відповідно до «Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;
- узагальнювати облік документообігу прокуратури Автономної Республіки Крим;
- контролювати разом із керівниками структурних підрозділів облік та списанням бланків суворої звітності;
- контролювати стан зберігання та правильність  оформлення документів у структурних підрозділах прокуратури Автономної Республіки Крим;
- організовувати роботу експертної комісії прокуратури Автономної Республіки Крим відповідно до чинного законодавства;
- вживати заходів щодо упорядкування документаційного фонду в приміщеннях архіву;
- виконувати інші доручення керіництва прокуратури АР Крим та начальника секретаріату (на правах відділу) в межах завдань, що  покладаються на службу діловодства.
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 6500 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява із повідомленням щодо незастосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» із наданням згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання
 
Строк подання документів:
до 18 год. 00 хв. 05 грудня 2018 року 
 
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
тестування:
адреса: прокуратура Автономної Республіки Крим,
м. Київ, вул. Ділова, 24
12 год. 00 хв. 11 грудня 2018 року
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Усенко Юлія Анатоліївна
тел. (044) 207-16-08
dniproekokadr@ukr.net
адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою:
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011 (з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
 
 
Кваліфікаційні вимоги
 
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
 
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
Уміння працювати з комп’ютером
 
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку
Необхідні ділові якості
 
- уміння чітко й точно формулювати мету, цілі й                     завдання;
- уміння вирішувати конфлікти;
- навички контролю;
- вміння розподіляти роботу;
- виваженість;
- уміння переконувати, обґрунтовувати та відстоювати  свою позицію;
- уміння зосередити увагу на проблемі, а не на особистісних якостях співрозмовника;
- уміння зрозуміти інших людей, правильне сприйняття недомовлених або невиражених думок, побоювань.
 
Необхідні особистісні якості
 
- ініціативність;
- порядність;
- чесність;
- комунікабельність;
- відповідальність;
- рішучість
 
 
Професійні знання
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
Знання законодавства
Знання:
- Конституції України;
- Закону України:
«Про державну службу»;
«Про запобігання корупції»;
 «Про звернення громадян»;
- нормативно-правові та інші розпорядчі акти, що регламентують діяльність прокуратури
 
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
 
Знання:
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
- Інструкції з діловодства в органах прокуратури України;
- Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання та використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України
Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків
Знання:
-  з питань забезпечення ведення обліку документів з грифом «Для службового користування»
 
 
 
 
 
1.  Наказ.pdf (374.12 KB)

кількість переглядів: 2070