19.06.2019

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу інформаційно-аналітичної, методичної роботи та координації правоохоронної діяльності управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим

 
Додаток 2
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом прокурора Автономної Республіки
Крим
від «19» червня 2019 року №100к
 
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -
начальника відділу інформаційно-аналітичної, методичної роботи та координації правоохоронної діяльності управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- забезпечувати взаємодію з відповідними структурними підрозділами правоохоронних органів, структурними підрозділами апарату прокуратури АР Крим, а також структурними підрозділами Управління нагляду у кримінальному провадженні при підготовці пропозицій до плану роботи прокуратури АР Крим, постанов координаційних та оперативних нарад та інших заходів під головуванням керівництва прокуратури АР Крим, аналітичних досліджень і вжитті заходів  до своєчасного виявлення негативних тенденцій у злочинності та діяльності органів прокуратури, правоохоронних органів та з інших питань, що потребують узгодження дій;
-                         організовувати підготовку матеріалів для розгляду на координаційних та оперативних нарадах, а також пропозицій до плану роботи прокуратури АР Крим із залученням інших структурних підрозділів прокуратури АР Крим;
-                         організовувати контроль за виконанням підрозділами Управління нагляду у кримінальному провадженні заходів і завдань, визначених рішеннями координаційних та оперативних нарад під головуванням керівництва прокуратури АР Крим;
-                         здійснювати організаційне забезпечення та вивчення практики координаційної діяльності, внесення відповідних пропозицій щодо її удосконалення, ведення обліку координаційних нарад, проведених під головуванням керівництва прокуратури АР Крим;
-                         здійснювати підготовку у взаємодії зі структурними підрозділами Управління нагляду у кримінальному провадженні аналітичних документів з питань протидії злочинності, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, процесуального керівництва ним, участі прокурорів у судовому провадженні, координаційної діяльності;
-                         здійснювати підготовку у взаємодії зі структурними підрозділами Управління нагляду у кримінальному провадженні проектів наказів, доручень, завдань керівництва прокуратури автономної з питань, віднесених до компетенції Управління;
-                         організовувати проведення навчально-методичних заходів з питань діяльності Управління нагляду у кримінальному провадженні;
-                        розробляти методологію розслідування, збирання доказів та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про правопорушення, які відповідно до норм міжнародного гуманітарного права є злочинами проти людяності та воєнними злочинами, у тому числі ті, на які поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду;
-                         забезпечувати взаємодію з міжнародними судами, у тому числі у співпраці з компетентними органами державної влади України, які забезпечують представництво інтересів держави, під час ініціювання та врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;
-                         організовувати співпрацю, обмінюватися інформацією з міжнародними організаціями та установами з метою розвитку кадрового та інституційного потенціалу прокуратури АР Крим;
-                         виконувати інші службові доручення керівництва прокуратури АР Крим та начальника Управління нагляду у кримінальному провадженні
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 8110 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява із повідомленням щодо незастосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» із наданням згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання
 
Строк подання документів:
до 18 год. 00 хв. 03 липня 2019 року 
 
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
тестування:
адреса: прокуратура Автономної Республіки Крим,
м. Київ, вул. Ділова, 24
11 год. 00 хв. 09 липня 2019 року
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Усенко Юлія Анатоліївна
тел. (044) 207-16-08
dniproekokadr@ukr.net
адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою:
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011 (з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1
Освіта
вища освіта не нижче ступеня магістра за спеціальністю «Правознавство»
 
2
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 
3
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
4
Володіння іноземною мовою
вільне володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Уміння працювати з комп’ютером
 
- знання загальних принципів функціонування інформаційних технологій для обробки, систематизації, обміну та аналізу інформації;
- володіння на рівні впевненого користувача програмними продуктами Microsoft Office, Excel, Power Point
2
Необхідні ділові якості
 
-       - аналітичні здібності;
-       - відповідальність;
-       - вміння визначати пріоритети;
-       - системність і самостійність в роботі;
-       - уважність до деталей;
- наполегливість;
- навички контролю;
- вміння розподіляти роботу
3
Необхідні  особистісні якості
 
-       - креативність та ініціативність;
-       - орієнтація на саморозвиток;
-       - чуйність;
-       - тактовність;
-       - готовність допомогти;
- вміння працювати в стресових ситуаціях
- автономність;
- надійність
 
 
Професійні знання
 
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
Конституції України
- Законів України:
1. «Про державну службу»;
2. «Про запобігання корупції»;
3. «Про прокуратуру»;
4. Кримінальний процесуальний кодекс України;
5. Кримінальний Кодекс України
 
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
 
- Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України (затвердженої наказом ГПУ від 12.02.2019 № 27);
- Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
– знання спеціального законодавства з питань міжнародного співробітництва, що пов’язане із завданнями роботи за посадою;
– досвід опрацювання текстів англійською мовою з юридичної тематики, у тому числі, міжнародно-правової
 
3
Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Наказ.pdf (395.67 KB)

кількість переглядів: 1389