20.11.2019

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста секретаріату (на правах відділу) прокуратури Автономної Республіки Крим (з місцем дислокації у м. Херсон)

Додаток 2
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом прокурора Автономної Республік Крим
від «20» листопада 2019 року № 237к
 
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста секретаріату (на правах відділу) прокуратури Автономної Республіки Крим (з місцем дислокації у м. Херсон)
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011
 
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
-забезпечувати виконання вимог чинного законодавства, Регламенту прокуратури Автономної Республіки Крим, наказів, вказівок та розпоряджень керівництва прокуратури автономії з питань діловодства;
- приймати кореспонденцію, перевіряти правильність оформлення документів, зокрема наявність всіх необхідних реквізитів, слідкувати за контролем їх виконання за місцем розташування структурних підрозділів прокуратури Автономної Республіки Крим (з постійним місцем дислокації у м. Херсон);
- здійснювати реєстрацію та облік вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції у Інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (далі ІС «СЕД»), вести відповідні книги обліку та формувати реєстри передачі документів, формувати наглядові провадження;
- вести облік та реєстрацію документів відповідно до «Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;
- своєчасне передає документи на розгляд і виконання до управлінь/відділів прокуратури Автономної Республіки Крим;
- перевіряти строки виконання документів в ІС «СЕД» та доповідати керівництву прокуратури АР Крим про затримку їх виконання;
- узагальнювати облік документообігу в прокуратурі Автономної Республіки Крим;
- брати участь у складанні номенклатуру справ спільно з керівниками структурних підрозділів (з місцем постійної дислокації у м. Херсон) прокуратури Автономної Республіки Крим;
- контролювати стан зберігання та правильність оформлення документів у структурних підрозділах прокуратури Автономної Республіки Крим (з місцем постійної дислокації у м. Херсоні);
- виконувати інші завдання за дорученням керівництва прокуратури АР Крим
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5110 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
строкове призначення (до фактичного виходу основного працівника)
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за встановленою формою;
2) резюме за встановленою формою, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону
 
Інформація подається до 18 год. 00 хв. 28 листопада 2019 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, а також особисто або надсилається поштою за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150 (з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
 
 
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів
тестування:
адреса: прокуратура Автономної Республіки Крим,
м. Київ, вул. Ділова, 24
11 год. 00 хв. 03 грудня 2019 року
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Євдокимов Євген Миколайович
тел. (044) 207-16-09
dniproekokadr@ukr.net
 
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1
Освіта
вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра  або бакалавра
2
Досвід роботи
не потребує
3
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
4.
Володіння іноземною мовою
не потребує
 
Вимоги до компетентності
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Уміння працювати з комп’ютером
 
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку
 
2
Необхідні ділові якості
 
- організаторські здібності;
- вміння працювати в стресових ситуаціях;
– оперативність;
– здатність концентруватись на деталях;
– виваженість
 
3
Необхідні особистісні якості
 
- самостійність та ініціативність;
- комунікативна компетентність;
- здібність до професійного самозростання;
- відповідальність;
– емоційна стабільність;
– наполегливість;
– ініціативність
 
 
Професійні знання
 
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Знання законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»
 
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції
(положення про структурний підрозділ)
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
- Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України (затвердженої наказом ГПУ від 12.02.2019 № 27);
- Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання (затвердженого наказом Міністерства юстиції України 11.11.2014 № 1886/5);
- Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 
в установах і організаціях (затверджених 
наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5)
 
1.  Наказ.pdf (40.39 KB)

кількість переглядів: 1055