23.04.2021

Оголошується конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
-                     забезпечення управління майновими ресурсами в частині здійснення оформлення проектної документації на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти для прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
-                     проведення закупівель товарів, робіт і послу за державні кошти для прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відповідно з чинним законодавством України;
-                     приймання заявок від структурних підрозділів прокуратури автономії для формування річного плану закупівель на майбутній період;
-                     забезпечення виконання вимог Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, наказів, вказівок та розпоряджень керівництва прокуратури автономії з питань діяльності відділу;
-                     ведення обліку та реєстрації документів відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;
-                     забезпечення роботи щодо утримання приміщень прокуратури автономії в належному санітарному стані та контроль роботи прибиральниць;
-                     організація проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації приміщень прокуратури автономії;
-                     забезпечення контролю за безперебійним водопостачанням, теплопостачанням та електропостачанням до приміщень прокуратури автономії;
-                     ведення обліку робочого часу, шляхом складання табелю;
-                  взаємодія з іншими структурними підрозділами, що стосується діяльності відділу, виконання інших доручень керівника відділу та керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5500 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою, згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
30 квітня 2021 року
 
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
 
13 травня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
Проведення тестування дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби).
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
 
 
 
 
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-09
kadry11@ark.gp.gov.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища юридична або економічна, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2.
Досвід роботи
 
не потребує
3.
Володіння державною
мовою
 
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1.
Командна робота та взаємодія
      розуміння свого внеску у загальний результат відділу;
      орієнтація на командний результат;
      готовність працювати у команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
      відкритість в обміні інформацією
2.
Досягнення результатів
      здатність до чіткого бачення результатів діяльності;
      вміння фокусувати зусилля на досягнення результату діяльності;
      вміння запобігати та долати перешкоди
3.
Відповідальність
      усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
      усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
      здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися і виконувати
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
       Знання:
- Конституції України;
-Закону України «Про державну службу»;
-Закону України «Про запобігання корупції»
2
Знання законодавства
у сфері
       Знання:
- Закону України «Про публічні закупівлі»;
- Тимчасової Інструкції з діловодства в органах прокуратури України (затвердженої наказом Генеральної прокуратури України №27 від 12.02.2019);
- Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 736 від 19.10.2016);
- Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання (затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 1886/5 від 11.11.2014).
 
 
 
1.  Наказ про оголошення конкурсу від 22.04.2021.pdf (468.54 KB)

кількість переглядів: 189