18.05.2021

Оголошується конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 4
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
від 18 травня 2021 року № 79к
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
-     дотримання встановлених єдиних методологічних основ ведення бухгалтерського обліку та фінансово - господарської діяльності; фінансової дисципліни відповідно до чинного законодавства; виконання доручень начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку – головного бухгалтера, пов’язаних із забезпеченням виконання покладених на структурний підрозділ завдань;
-     забезпечення роботи щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності; зберігання первинних документів, облікових реєстрів та своєчасне подання їх до архіву; приймання та контроль первинної документації: договорів, рахунків, накладних, виписок банку тощо; участь у складанні періодичної та річної звітності,  проведенні щорічної інвентаризації;
-     ведення обліку малоцінного інвентарю, запасів, інших грошових коштів, бланків суворої звітності, довіреностей; видачі та обліку талонів на паливо, подорожніх листів; розрахунків з дебіторами та кредиторами; проведення інвентаризації каси та бланків суворої звітності, ведення журналів реєстрації бланків та ордерів; реєстрація та перевірка господарських угод;
-     нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; розрахунок потреби коштів на виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності; ведення обліку виконавчих листів на виплату аліментів; ведення особових рахунків працівників прокуратури автономії;
-     складання м/о №5, здача передбаченої законодавством звітності про виплату заробітної плати та інших платежів, а також звітів по відрахуваннях у державні цільові фонди, статистичної звітності; здійснення обліку змін структури та штатної чисельності працівників прокуратури автономії; обробка та контроль за своєчасністю надання табелів робочого часу; виконання обов’язків зі збереження в касі грошових документів, цінних паперів тощо; набір та друк платіжних доручень; ведення первинного обліку необоротних активів, їх списання та підготовка всіх пов’язаних з цим документів, складання м/о № 9,17; здійснення обліку запасів та матеріалів, їх списання та підготовка всіх пов’язаних з цим документів, складання м/о №13; облік видачі та списання бензину, відповідно до подорожніх листів, складання м/о №13-1;
-     здійснення ведення касових операцій та касової книги, оформлення пов’язаних з цим документів;
-     представлення за дорученням керівництва в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності інтересів прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, віднесених до повноважень відділу.
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5500 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою, згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби                  (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Документи приймаються до 18 год. 00 хв.
25 травня 2021 року
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
 
02 червня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
Проведення тестування дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби).
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
 
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 
Борозенець Тамара Григорівна
 
(044) 207-16-09
kadry11@ark.gp.gov.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища економічна, за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2.
Досвід роботи
 
не потребує
3.
Володіння державною
мовою
 
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1
Командна робота та взаємодія
-     розуміння свого внеску у загальний результат відділу;
-     орієнтація на командний результат;
-     готовність працювати у команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
-     відкритість в обміні інформацією
2
Досягнення результатів
-    здатність до чіткого бачення результатів діяльності;
-    вміння фокусувати зусилля на досягнення результату діяльності;
-    вміння запобігати та долати перешкоди
3
Відповідальність
-    усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
-    усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
-    здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися і виконувати
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Знання законодавства
       Знання:
-   Конституції України;
-   Закону України «Про державну службу»;
-   Закону України «Про запобігання корупції»  
2
Знання законодавства у сфері
       Знання:
-      Бюджетного кодексу України (із змінами);      
-      Закону України «Про прокуратуру» (із змінами);
-      Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами);
-      Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (із змінами);
-      Наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» (із змінами);
-      Наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2015 № 572 «Про затвердження типових форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» (із змінами);
-      Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами);
-      Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
 
 
1.  Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби №79к.pdf (567.5 KB)

кількість переглядів: 677