18.05.2021

Оголошується конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника відділу кадрової роботи та державної служби прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
від 18 травня 2021 року № 79к
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «Б» -
заступника начальника відділу кадрової роботи та державної служби прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Загальні умови

Посадові обов’язки     -    сприяння начальнику у забезпеченні належної організації роботи відділу кадрової роботи та державної служби прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснення безпосереднього контролю за виконанням працівниками  відділу службових обов’язків;
-    у межах компетенції відділу брати участь у підготовці проєктів наказів  прокуратури  автономії, положень, інструкцій та інших організаційно-розпорядчих документів, листів;
-    здійснення підготовки пропозиції щодо планів роботи, матеріалів на розгляд нарад із кадрових питань, що стосується відділу;
-    організація за дорученням начальника відділу виконання в прокуратурі автономії вимог законодавства, що регламентує вступ на державну службу, її проходження та припинення;
-    організація підготовки звітності в межах повноважень відділу;
-    надання в установленому порядку пропозицій щодо призначення, переміщення, звільнення з посад працівників відділу прокуратури автономії;
-    перевірка своєчасності подання працівниками прокуратури автономії декларацій та повідомлення Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;
-    внесення пропозицій щодо удосконалення організації, підвищення ефективності роботи;
-    участь в організації оцінювання результатів службової діяльності державних службовців прокуратури автономії;
-    здійснення підвищення рівня кваліфікації, участь у семінарах, науково-практичних конференціях, навчальних заходах тощо;
-    розгляд звернень громадян і юридичних осіб, запитів та звернень народних депутатів України, адвокатів, а також запитів з питань доступу до публічної інформації, здійснення контролю за розглядом;
-    забезпечення ведення та систематизація даних автоматизованої системи «Кадри» щодо структури та штатного розпису прокуратури автономії;
-    накопичення і систематизація інформації, документів, матеріалів та статистичних даних, необхідних для належного виконання покладених обов’язків;
-    виконання інших службових доручень керівництва прокуратури автономії та відділу
Умови оплати праці     посадовий оклад – 7600 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
    безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання    1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою, згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв.
25 травня 2021 року
Додаткові (необов’язкові)
документи
    заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування


Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
    
02 червня 2021 року о 10 год. 00 хв.


Проведення тестування дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби).

Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOMПроведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
    Борозенець Тамара Григорівна

(044) 207-16-09
kadry11@ark.gp.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1.    Освіта     вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціальність «Право»/«Правознавство»)
2.    Досвід роботи
     досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3.    Володіння державною
мовою
    вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
    Вимога
    Компоненти вимоги
1.    Прийняття ефективних рішень    -    здатність приймати вчасні та виважені рішення;
-    спроможність іти на виважений ризик;
-    автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень
2.    Делегування завдань    -    розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;
-    розуміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;
-    здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання
3.    Якісне виконання поставлених завдань    -    чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
-    комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
-    розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення
4.    Орієнтація на професійний розвиток    -    здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
-    уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;
-    ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти


Професійні знання    Вимога    Компоненти вимоги

1    Знання законодавства      Знання:
-    Конституції України;
-    Закону України «Про державну службу»;
-    Закону України «Про запобігання корупції».
2    Знання законодавства у сфері        Знання:
-    Кодексу законів про працю України;
-    Закону України «Про прокуратуру»;
-    Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури»;
-    Закону України «Про звернення громадян»;
-    Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
-    Закону України «Про очищення влади»;
-    Постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»;
-    Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
1.  Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби №79к.pdf (567.5 KB)

кількість переглядів: 571