18.05.2021

Оголошується конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу організаційної роботи та правового забезпечення управління інформаційно-аналітичного та організаційно - правового забезпечення, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційної політики прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
від 18 травня 2021 року № 79к

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу організаційної роботи та правового забезпечення управління інформаційно-аналітичного та організаційно - правового забезпечення, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційної політики прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Загальні умови

Посадові обов’язки     -    здійснення систематизації та обліку актів законодавства, підтримання їх текстів у контрольному стані, ведення систематичної картотеки цих актів, картотеки судової практики та публікацій на правові теми;
-    здійснення консультативно-довідкової роботи щодо інформування працівників прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя про набрання чинності чи втрату чинності законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, їх офіційне оприлюднення, а також надання текстів законодавчих та інших нормативно-правових актів у контрольному стані;
-    підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сферах, пов’язаних з діяльністю прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, у тому числі з урахуванням міжнародних стандартів та нормотворчого і практичного досвіду інших держав;
-    вивчення проєктів організаційно-розпорядчих документів прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, складання наказів керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та інших організаційно-розпорядчих документів, службових листів, рішень нарад у керівника прокуратури автономії;
-    здійснення аналітичної та методичної роботи, підготовка та проведення навчально-методичних заходів, стажування та навчання працівників органів прокуратури;
-    вивчення стану організації роботи з методичного забезпечення органів прокуратури, впровадження та ефективності використання у практичній діяльності методичних документів (гайдлайнів);
-    здійснення моніторингу та аналізу політичних, соціально-економічних та інших процесів, що відбуваються в державі для підготовки інформаційних матеріалів керівнику прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
-    участь у підготовці проектів доповідей керівника прокуратури автономії, виступів на засіданнях Верховної Ради України, міжвідомчих груп та комісій, на координаційних нарадах керівників правоохоронних органів та інших заходах;
-    створення та постійне оновлення інформаційної бази законопроектів, що опрацьовуються прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, відомостей про їх проходження та результати розгляду;
-    опрацювання, у взаємодії з працівниками структурних підрозділів прокуратури, проєктів протоколів, постанов та матеріалів нарад під головуванням керівника прокуратури автономії;
-    здійснення поточного контролю за виконанням рішень нарад Офісу Генерального прокурора та під головуванням керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
-    участь у підготовці нарад, зустрічей керівника прокуратури автономії, доповідних записок, завдань, доручень, протоколів за їх результатами
Умови оплати праці     посадовий оклад – 5500 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
    безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання    1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою, згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв.
25 травня 2021 року
Додаткові (необов’язкові)
документи
    заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування


Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
    
02 червня 2021 року о 10 год. 00 хв.


Проведення тестування дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби).

Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOMПроведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
    Борозенець Тамара Григорівна

(044) 207-16-09
kadry11@ark.gp.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1.    Освіта    вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра (спеціальність «Правознавство» / «Право»)

2.    Досвід роботи
    не потребує
3.    Володіння державною
мовою
    вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
    Вимога
    Компоненти вимоги
1.    Досягнення результатів    -    здатність до чіткого бачення результату діяльності;
-    орієнтація на командний результат;
-    вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
-    наявність організаторських та аналітичних здібностей;
-    вміння надавати пропозиції, їх аргументувати
2.    Відповідальність    -    усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
-    усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
-    здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
-    здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності
3.    Цифрова грамотність    -    вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
-    вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
-    здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів
4.    Комунікація
та взаємодія    -    готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
-    здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думки;
-    вміння правильно формулювати тези;
-    здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема, критики;
-    здатність до самоконтролю;
-    толерантне, ввічливе та шанобливе ставлення до людей;
-    визнання, об’єктивна оцінка та взяття до уваги, пропозиції та коментарів інших осіб, поваги до інших точок зору;
-    вміння встановлювати контакт з аудиторією, передавати інформацію та отримувати зворотній зв’язок
5.    Аналітичні здібності    -    здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділяти головне від другорядного;
-    вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
-    вміння аналізувати інформацію та роботи висновки, прогнозувати та роботи власні умовиводи;
-    здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції
6.    Багатозадачність    -    здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконання завдання;
-    здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
-    розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення
7.    Самоорганізація та самостійність в роботі    -    уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначити пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
-    здатність до самомотивації (самоуправління);
-    вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності;
-    ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти
8.    Ініціативність    -    здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
-    усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків

Професійні знання    Вимога    Компоненти вимоги

1    Знання законодавства          Знання:
-    Конституції України;
-    Закону України «Про державну службу»;
-    Закону України «Про запобігання корупції».
-    Закону України «Про прокуратуру»
2    Знання законодавства у сфері    Знання:
-    Кримінального кодексу України;
-    Кримінального процесуального кодексу України;
-    Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1.  Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби №79к.pdf (567.5 KB)

кількість переглядів: 572