Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 
29.11.2022

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД державної служби прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на період дії воєнного стану з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану від 29 листопада 2022 року

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, ведення ЄРДР та інформаційної політики управління інформаційно-аналітичного та  організаційно - правового забезпечення, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційної політики прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
 • забезпечення заходів медійного характеру (пресконференцій, виступів, брифінгів, коментарів, теле- і радіоефірів, інтерв’ю тощо);
 • забезпечення розвитку інформаційних зв’язків прокуратури автономії з громадськістю та представниками ЗМІ, сприяння формуванню об’єктивної думки про роботу відомства;
 • здійснення моніторингу публікацій у ЗМІ щодо висвітлення діяльності органів прокуратури, їх посадових осіб, інших правоохоронних органів, органів державної влади, а також можливих повідомлень про кримінальні правопорушення або іншої інформації про події, які набули суспільного значення чи резонансу;
 • підготовка проєктів прес-релізів, буклетів, брошур, матеріалів для пресконференцій та інших матеріалів щодо діяльності відомства;
 • забезпечення інформаційного й візуального наповнення вебсайту та соціальних мереж прокуратури автономії, а також аналіз ефективності такої роботи;
 • підготовка матеріалів для проведення інтерв’ю та коментарів керівництва відомства;
 • розгляд в межах компетенції запитів ЗМІ, інформаційних запитів, звернень громадян та юридичних осіб, підготовка проєктів відповідей на них
Умови оплати праці
посадовий оклад, надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
строково, на період дії воєнного стану в Україні, особа призначається на посаду державної служби до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцяти місячного строку після припинення чи скасування воєнного стану
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
 1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
 2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
 3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
 4. копія паспорта громадянина України;
 5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання
 7. копія трудової книжки;
 8. завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» (за наявності);
 9. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);
 10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
 
     Документи приймаються до 02 грудня 2022 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку в прокуратурі АРК та м. Севастополя за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-09
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (спеціальність «Журналістика»)
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
здатність до чіткого бачення результату діяльності;
орієнтація на командний результат;
вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
наявність організаторських та аналітичних здібностей;
вміння надавати пропозиції, їх аргументувати
2.
Відповідальність
усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності
3.
Цифрова грамотність
вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;
зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів
4.
Комунікація
та взаємодія
готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх   професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думки;
вміння правильно формулювати тези;
здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема, критики;
здатність до самоконтролю;
толерантне, ввічливе та шанобливе ставлення до людей;
визнання, об’єктивна оцінка та взяття до уваги, пропозиції та коментарів інших осіб, поваги до інших точок зору;
вміння встановлювати контакт з аудиторією, передавати інформацію та отримувати зворотній зв’язок
5.
Багатозадачність
здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконання завдання;
здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення
6.
Самоорганізація та самостійність в роботі
уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначити пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
здатність до самомотивації (самоуправління);
вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності;
ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти
7.
Ініціативність
здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків
Професійні знання
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»;
Закону України «Про прокуратуру»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про звернення громадян»
2
Знання законодавства
у сфері
Знання:
 • Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
Закону України «Про інформацію»;Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»
 
 
 
 

кількість переглядів: 209