Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 
14.12.2022

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД державної служби прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на період дії воєнного стану з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану від 13 грудня 2022 року

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста з питань цивільного захисту відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
 • внесення пропозиції щодо планів діяльності відділу;
 • участь у підготовці проєктів наказів, інших організаційно – розпорядчих  документів прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • роз’яснення працівникам прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя правил цивільного захисту та пожежної безпеки, порядок використання первинних засобів пожежогасіння;
 • організація забезпечення працівників прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя засобами індивідуального захисту органів дихання та засобами колективного захисту;
 • забезпечення розміщення інформації (наочної агітації) про заходи безпеки та відповідну поведінку працівників і населення, яке проживає в зонах можливого ураження, у разі виникнення аварій на об’єктах прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
 • розробка плану евакуації працівників, матеріальних та культурних цінностей прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та за потреби вносити відповідні зміни;
 • проведення тренування з працівниками прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки. Контроль за станом дотримання пожежної безпеки на об’єктах прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
 • розробка та подання керівництву відділу пропозиції щодо організації структури, основних напрямків розвитку пожежної безпеки в прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
 • здійснення в межах повноважень опрацювання документів з грифом «Для службового користування», «Таємно»;
 • опрацювання приписів, постанов та розпоряджень ДСНС України та надання пропозицій щодо вжиття заходів;
 • виконання інших доручень керівництва відділу, пов’язані із забезпеченням виконання покладених на структурний підрозділ завдань
Умови оплати праці
посадовий оклад, надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
строково, на період дії воєнного стану в Україні, особа призначається на посаду державної служби до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцяти місячного строку після припинення чи скасування воєнного стану
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
 1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
 2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
 3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
 4. копія паспорта громадянина України;
 5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання
 7. копія трудової книжки;
 8. завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» (за наявності);
 9. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);
 10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
 
     Документи приймаються до 30 грудня 2022 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку в прокуратурі АРК та м. Севастополя за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-11
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (в галузі цивільної безпеки)
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
 
- здатність до чіткого бачення результатів діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- уміння працювати в команді для досягнення результату діяльності.
2.
Аналітичні здібності
- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, виділення головного від другорядного;
- вміння аналізувати інформацію та створювати інформаційний продукт;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
- вміння аналізувати ситуацію та робити висновки.
3.
Цифрова грамотність
- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
- вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;
- вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Знання законодавства
Знання:
 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.
2
Знання законодавства у сфері
Знання:
 • Цивільного кодексу України;
 • Кодексу цивільного захисту України;
 • Закону України «Про прокуратуру»;
 • Закону України «Про звернення громадян»;
 • Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення у надзвичайних ситуаціях» від 26.06.2013 № 444;
 • Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417;
 • ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;
 • ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
 • ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди»;
 • Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27;
 • Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора від 27.09.2022 № 199.
 
Практичні знання у сфері
Знання:
 • розроблення плану реагування на надзвичайні ситуації;
 • розроблення плану цивільного захисту на особливий період;
 • здійснення обліку захисних споруд;
 • організації та контролю утримання у справному стану засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням;
 • алгоритму укладання та виконання контрактів і угод, ведення договірної роботи;
 • проведення інструктажів та навчання з цивільного захисту та пожежної безпеки;
 • розроблення інструкцій та проектів наказів з питань цивільного захисту та пожежної безпеки.
 

кількість переглядів: 126