Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 
27.04.2023

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД державної служби прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на період дії воєнного стану з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану від 27 квітня 2023 року

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
 • виконання завдань, доручень прокуратури та Офісу Генерального прокурора;
 • здійснення аналітичної роботи. Участь у плануванні роботи прокуратури та контроль за своєчасним і якісним виконанням завдань, доручень, планових заходів;
 • накопичення статистичних даних, аналітичних документів, матеріалів прокурорської практики, проєкти матеріалів для висвітлення практики прокурорської діяльності в засобах масової інформації;
 • здійснення оприлюднення та надання публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • ведення обліку проведеної роботи;
 • підготовка проєктів протоколів, відповідей на звернення, листів, пам’яток, методичних та інших документів. Своєчасність направлення відповідей заявникам, народним депутатам України, інформацій до Офісу Генерального прокурора та інших відомств;
 • забезпечення своєчасного та об’єктивного внесення відомостей про результати роботи до визначених форм первинного обліку, звітності, ІАС ОСОП та СЕД;
 • виконання інших завдань та доручень керівництва прокуратури та відділу
Умови оплати праці
посадовий оклад, надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
строково, на період дії воєнного стану в Україні, особа призначається на посаду державної служби до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцяти місячного строку після припинення чи скасування воєнного стану
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
 1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
 2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
 3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
 4. копія паспорта громадянина України;
 5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання
 7. копія трудової книжки;
 8. завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» (за наявності);
 9. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);
 10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
 
     Документи приймаються до 30 квітня 2023 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку в прокуратурі АРК та м. Севастополя за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-11
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (спеціальність «Правознавство» / «Право»)
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
 
1.
Аналітичні здібності
 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи
 
2.
 
Цифрова грамотність
 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;
 • зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
 • здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
 • вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків;
 • вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
 • здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку
 
 
3.
Командна робота та взаємодія
 • розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу / державного органу);
 • орієнтація на командний результат;
 • готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
 • відкритість в обміні інформацією
4.
 
Орієнтація на
професійний розвиток
- здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
- уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;
- ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1.
Знання законодавства
Знання:
 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції»;
 •  Закону України «Про прокуратуру»
2.
Знання спеціального законодавства
Знання:
 
 
 

кількість переглядів: 345