Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 
30.08.2023

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД державної служби прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на період дії воєнного стану з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану від 30 серпня 2023 року

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу (з місцем дислокації у м. Херсон)
 відділу документального забезпечення прокуратури Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- забезпечення виконання вимог Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, наказів, вказівок та розпоряджень керівництва прокуратури автономії з питань діловодства;
- приймання кореспонденції, перевірка правильності оформлення документів, зокрема наявності всіх необхідних реквізитів, контроль за їх виконанням за місцем розташування структурних підрозділів прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, своєчасно передавати документи на розгляд і виконання до управлінь/відділів прокуратури автономії;
-  здійснення реєстрації та обліку вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції у ІС «СЕД», адресування та оформлення конвертів, бандеролей, ведення відповідних книг обліку та формування реєстрів передачі документів, формування наглядових проваджень прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
- ведення обліку та реєстрації документів відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;
- контроль за надходженням та реєстрація вхідних листів, які надійшли на електронні поштові адреси прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також факсимільним зв’язком;
- участь у складанні номенклатури справ, групування виконаних документів у справи, підготовка і оформлення закінчених діловодством документів;
- перевірка строків виконання документів в ІС «СЕД» та доповідь керівництву прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя про затримку їх виконання;
- узагальнення обліку документообігу в прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
- ведення обліку робочого часу, шляхом складання табелю;
- ведення обліку документів, які надходять для розгляду керівництву прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
- виконання інших доручень керівника відділу та керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Умови оплати праці
посадовий оклад, надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість призначення на посаду
 
Строково, на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення шестирічного віку основного працівника.
Строково на період дії воєнного стану в Україні, особа призначається на посаду державної служби до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцяти місячного строку після припинення чи скасування воєнного стану
Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання
  1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
  2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
  3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
  4. копія паспорта громадянина України;
  5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання;
  7. копія трудової книжки;
  8. завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»                 (за наявності);
  9. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік                                    (за наявності);
  10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
 
Документи приймаються до 01 вересня 2023 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку в прокуратурі АРК та м. Севастополя за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-11
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
 
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1.
Командна робота та взаємодія
1. розуміння свого внеску у загальний результат відділу;
2. орієнтація на командний результат;
3. готовність працювати у команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
4. відкритість в обміні інформацією
3.
Досягнення результатів
1. здатність до чіткого бачення результатів діяльності;
2. вміння фокусувати зусилля на досягнення результату діяльності;
3. вміння запобігати та долати перешкоди
4.
Відповідальність
1. усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
2. усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
3. здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися і виконувати
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
       Знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства
 
2
Знання законодавства
у сфері
       Знання:
- Тимчасової Інструкції з діловодства в органах прокуратури України затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27 (зі змінами);
- Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 27.09.2022 № 199;
- Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 736 від 19.10.2016);
- Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5
 
3
Практичні знання у сфері
Знання особливостей роботи з документами в інформаційних системах електронного документообігу
 
 

кількість переглядів: 254