Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 
13.11.2023

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД державної служби прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на період дії воєнного стану з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану від 13 листопада 2023 року

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, ведення ЄРДР та інформаційної політики управління інформаційно-аналітичного та організаційно - правового забезпечення, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційної політики прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Загальні умови
Посадові обов’язки
 • підготовка проєктів пресрелізів, буклетів, брошур, матеріалів для пресконференцій, брифінгів, аудіовізуальних презентацій із використанням комп’ютерних технологій тощо;
 • участь в організації заходів медійного характеру (пресконференцій, брифінгів, інших виступів, у тому числі на теле- і радіоефірах, інтерв’ю тощо) за участі керівництва та інших працівників прокуратури АР Крим та м. Севастополя;
 • здійснення інформаційного наповнення вебсайту та усіх соціальних мереж прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, в межах компетенції;
 • за дорученням керівництва управління, відділу надання у межах компетенції коментарів медіа з актуальних та резонансних питань роботи відомства;
 • за дорученням керівництва управління, відділу розгляд в межах компетенції журналістських запитів, звернень громадян та юридичних осіб, підготовка проєктів відповідей;
 • вжиття заходів до забезпечення належного ведення інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» з питань висвітлення діяльності прокуратури автономії
Умови оплати праці
посадовий оклад, надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість призначення на посаду
Строково, на період дії воєнного стану в Україні з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану
Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання
 1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
 2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
 3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
 4. копія паспорта громадянина України;
 5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання;
 7. копія трудової книжки;
 8. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
 9. завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» (за наявності);
 10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
 
     Документи приймаються до 15 листопада 2023 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку в прокуратурі АРК та м. Севастополя за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-11
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (спеціальність «Правознавство»/«Право» або «Журналістика»)
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною  мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
 • здатність до чіткого бачення результату діяльності;
 • орієнтація на командний результат;
 • вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
 • наявність організаторських та аналітичних здібностей;
 • вміння надавати пропозиції, їх аргументувати
2.
Відповідальність
 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
 • здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності
3.
Цифрова грамотність
 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;
 • зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів
4.
Комунікація та взаємодія
 • готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх   професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
 • здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думки;
 • вміння правильно формулювати тези;
 • здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема, критики;
 • здатність до самоконтролю;
 • толерантне, ввічливе та шанобливе ставлення до людей;
 • визнання, об’єктивна оцінка та взяття до уваги, пропозиції та коментарів інших осіб, поваги до інших точок зору;
 • вміння встановлювати контакт з аудиторією, передавати інформацію та отримувати зворотній зв’язок
5.
Багатозадачність
 • здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконання завдання;
 • здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення
6.
Самоорганізація та самостійність в роботі
 • уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначити пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
 • здатність до самомотивації (самоуправління);
 • вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності;
 • ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти
7.
Ініціативність
 • здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
 • усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Знання законодавства
Знання:
 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції»;
 • Закону України «Про прокуратуру»;
 • Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Закону України «Про звернення громадян»
2
Знання законодавства у сфері
Знання:
 • Кримінального кодексу України;
 • Кримінального процесуального кодексу України;
 • Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
 • Закону України «Про інформацію»;
 • Закону України «Про медіа».
 
 

кількість переглядів: 57