Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 
15.11.2023

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД державної служби прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на період дії воєнного стану з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану від 15 листопада 2023 року

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державної служби категорії «В» -
головний спеціаліст-перекладач відділу міжнародно-правового співробітництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- забезпечення усних перекладів з іноземної мови та на іноземну мову (англійська) для працівників прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя при проведенні заходів міжнародного характеру (офіційних зустрічей, переговорів, конференцій, семінарів), супроводження іноземних делегацій, а також при виїздах у службові відрядження за кордон;
- здійснення письмового перекладу документів відділу міжнародно-правового співробітництва з/на іноземну мову (англійська), офіційне їх засвідчення, за потреби;
- організація здійснення перекладів документів відділу міжнародно-правового співробітництва іншими залученими спеціальними установами з/на іноземну мову,
- облік здійснених перекладів;
- забезпечення оформлення та реєстрація вихідних документів відділу та їх своєчасне надходження до відділу документального забезпечення прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
- здійснення роботи з документами у відділі, у тому числі з грифом «Для службового користування», відповідно до вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, наказів, доручень керівництва Офісу Генерального прокурора та прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
- опрацювання проєктів нормативних актів з питань міжнародного співробітництва, інших проєктів актів та матеріалів до них, здійснення їх перекладу;
- здійснення підготовки проєктів документів з питань міжнародно-правового співробітництва за дорученням керівництва відділу;
- ведення обліку робочого часу працівників відділу;
- виконання інших службових доручень керівництва відділу та прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Умови оплати праці
посадовий оклад, надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
 
Інформація про строковість призначення на посаду
Строково, на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника.
Строково, на період дії воєнного стану в Україні, особа призначається на посаду державної служби до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцяти місячного строку після припинення чи скасування воєнного стану
 
Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання
 • заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
 • резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
 • особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання;
 • копія трудової книжки;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
 • завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» (за наявності);
 • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
Документи приймаються до 30 листопада 2023 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку в прокуратурі АРК та м. Севастополя за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-11
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (спеціальність «Переклад»)
 
2.
Досвід роботи
не потребує
 
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
 
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1.
Якісне виконання поставлених завдань
 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення;
 • ініціативність та нестандартний підхід до вирішення складних робочих завдань.
 
2.
Відповідальність
 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
 • здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності
 
3.
Цифрова грамотність
 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;
 • зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів
 
4.
Доброчесність
 • здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами
 
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
Знання:
 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції»
 
2
Знання законодавства у сфері
Знання:
 • Закону України «Про прокуратуру»;
 • Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора від 27.09.2022 № 199;
 • Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27 (зі змінами);
 • Наказу Генерального прокурора від 12.09.2023 № 258 «Про організацію роботи органів прокуратури України у сфері міжнародного співробітництва»;
 • Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року;
 • Основних багатосторонніх договорів у сфері міжнародного гуманітарного права.
 
3
Інші вимоги, необхідні для виконання посадових обов’язків
Знання іноземної мови:
-знання іноземної мови на рівні С1-С2 (англійська);
- навички здійснення усних та письмових переклад;
- володіння відповідною юридичною лексикою.
 
 

кількість переглядів: 39