14.11.2017

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника відділу організаційно-правового забезпечення, статистики та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (посада державної служби) прокуратури Автономної Республіки Крим

 Додаток 1
до наказу
прокурора Автономної Республіки Крим
від 14.11.2017220к
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -
заступника начальника відділу організаційно-правового забезпечення, статистики та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (посада державної служби) прокуратури Автономної Республіки Крим
 
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
виконувати доручення і завдання керівництва прокуратури автономії;
- здійснювати аналіз законодавства України, практики його застосування, виявлення у ньому прогалин та колізій;
- вивчати проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції прокуратури АР Крим, висловлювати до них пропозиції та зауваження;
- за дорученням керівництва готувати пропозиції щодо удосконалення законодавства у сферах, пов’язаних з діяльністю прокуратури АР Крим, у тому числі з урахуванням міжнародних стандартів і нормотворчого та практичного досвіду інших держав;
- здійснювати облік та зберігання нормативно-правових актів, що надходять до прокуратури АР Крим, підтримання їх у контрольному стані;
- надавати методичну допомогу в організації діяльності структурних підрозділів прокуратур АР Крим з питань правового аналізу, систематизації та обліку актів законодавства;
- проводити консультативно-довідкову роботу щодо інформування працівників прокуратури АР Крим про набрання чинності чи втрату чинності нормативно-правовими актами, їх офіційного оприлюднення, а також підготовку оглядів про нове законодавство;
- за дорученням керівництва прокуратур автономії брати участь у нарадах, круглих столах та інших заходах, що проводяться органами державної влади та громадськими організаціями, в тому числі міжнародними, у сферах, пов’язаних з діяльністю прокуратури АР Крим;
- виконувати інші завдання за дорученням керівництва прокуратури автономії.
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5500 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява із повідомленням щодо незастосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» із наданням згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.
 
Строк подання документів:
до 18.00 години 28 листопада 2017 року
 
 
Місце, час та дата
проведення конкурсу
тестування:
30 листопада 2017 року, 11.00
за адресою: прокуратура Автономної Республіки Крим, м. Київ, вул. Ділова, 24
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Євдокимов Євген Миколайович,
тел. (044) 207-16-08
адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою:
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011 (з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1
Освіта
вища, не нижче ступеня магістра
 
2
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
 
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1
Якісне виконання поставлених завдань
 
- системність і самостійність в роботі, вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати
2
Командна робота та взаємодія
- вміння працювати в команді 
3
Особистісні компетенції
- відповідальність, уважність до деталей
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- Закон України «Про захист персональних даних»;
- Закон України «Про прокуратуру;
- Закон України «Про засади державної мовної політики»
 
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
- Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- вміння використовувати офісну техніку, навички роботи з Internet і E-mail (Outlook Express), OS Windows;
- вміння використовувати внутрішні та периферійні пристрої комп’ютерного обладнання, досвідчений користувач Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Visio, MS PowerPoin, MS Access) та створення за їх допомогою електронних таблиць, презентацій, графіків, діаграм тощо;
- Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 24.02.2016 №103
 
 
1.  Наказ.pdf (313.96 KB)

кількість переглядів: 2194