Першим обласним прокурором півострова Крим став надвірний радник Дмитро Єгорович Леслі. Його ім'я в якості прокурора згадується в «Місяцеслові з розписом чиновних осіб в державі на літо від Різдва Христового 1785». Це було під час правління Катерини ІІ, коли було проведено губернську реформу, згідно якої в губерніях затверджувались губернські та повітові помічники прокурора, стряпчі і прокурори, а також з'являлися прокурори і стряпчі станових судів: верховного земського суду, губернського магістрату і верхньої розправи.

Завдання губернського прокурора та губернських стряпчих встановлювалися єдині: по-перше - це нагляд за порядком діловодства в губернських установах, по-друге - захист монархії, по-третє - охорона прав підданих. Прокурорам пропонувалося боротися з «забороненими зборами з народу» і «винищувати всюди шкідливі хабарі».

Перший прокурор Д. Є. Леслі працював на посаді до кінця 1788 року. Змінив його на цій посаді Олександр Таранов–Бєлозеров. Відповідний імператорський указ був отриманий Таврійським магістратом 13 грудня 1788 року і доведений до відома всіх присутніх місць. О. Таранов-Бєлозеров прослужив на цій посаді 5 років, після чого прокурором області був призначений Михайло Васильович Тарнавський.

Його було призначено на посаду прокурора 30 червня 1803 року, після утворення Таврійської губернії, разом з відкриттям діяльності усіх губернських установ.

Таврійський губернський прокурор здійснював нагляд за діяльністю всіх судових та адміністративних губернських установ, спостерігав за ходом розгляду кримінальних та цивільних справ.

У віданні губернського прокурора знаходилися підпорядковані йому губернські стряпчі кримінальних і цивільних справ та повітові стряпчі. При прокурорі знаходилася канцелярія, до штату якої входили реєстратор, письмоводій, два канцелярських службовці.

У діловодстві канцелярії велися наступні справи: за рапортами повітових стряпчих про зловживання при рекрутських наборах, про виконання судових рішень, про розгляд скарг селян на жорстке поводження з ними поміщиків, про розгляд прохань ув’язнених, за опікунськими справами, за протестами установ на ухвали судових органів.

У Кримському державному архіві збереглися дані про те, що до скасування посади  Таврійського губернського прокурора в квітні 1869 року, її займали колезький радник Фабр, Семен Мейєр, Станіслав Боровський, Олександр Глухов.

Після скасування указом Урядового Сенату посади Таврійського губернського прокурора його функції були передані прокурору Сімферопольського окружного суду. Підставою для скасування посади стала судова реформа 1864 року, згідно якої в губернії стали створюватися нові установи юстиції. Про це свідчить Циркуляр Міністра юстиції Таврійському губернатору від 7 березня 1866 року, яким давалося розпорядження будувати в губернії нові приміщення для судових установ.

Двопалатний Сімферопольський окружний суд почав функціонувати 22 квітня 1869 року за указом сенату від 5 липня 1868 року. Цим указом вводилися судові встановлення в окрузі Одеської судової палати – прокурор Сімферопольського окружного суду тоді перебував у підпорядкуванні Міністерства юстиції та прокурора Одеської судової палати.

Складався Сімферопольський окружний суд з голови, товаришів голови та членів. При суді були прокурор, слідчий, нотаріат. Відповідно до Судових статутів прокуратура перетворилася в обвинувальну владу. У той же час за прокурором зберігаються й функції нагляду. У повноваження прокурора Сімферопольського окружного суду входив нагляд за діями Окружного суду і діяльністю адміністративних, господарських, культурно-просвітницьких установ і громадських організацій.

Архів зберіг прізвища тих, хто обіймав посаду прокурора Сімферопольського окружного суду з моменту заснування цієї посади і до 1920 року, коли вона була скасована. Це Борис Вітте, Микола Домчинський, Новіцький, Фелікс Зіверт, Уманський.

Є відомості про те, що в підпорядкуванні прокурора Сімферопольського окружного суду Фелікса Зіверта знаходилися близько одинадцяти прокурорських чинів.

 

  • Архівні документи
  • Лист прокурору 1856 року.jpg
  •  
  • Рапорт стряпчого 1860 року.jpg
  •  
  • Производство 1906 года.jpg
  •