04.06.2018

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Автономної Республіки Крим

 Додаток 1
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом прокурора Автономної Республіки
Крим від «04»червня 2018 року325к
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -
начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Автономної Республіки Крим
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- у межах своєї компетенції: забезпечувати виконання покладених на відділ завдань та функцій; здійснювати поточне керівництво діяльності відділу; організовувати, спрямовувати та контролювати роботу підлеглих працівників;
- забезпечувати контроль за належним обліком, використанням та збереженням виділених матеріальних цінностей. У взаємодії з іншими галузевими підрозділами прокуратури Автономної Республіки Крим визначати потреби апарату, автотранспортом, оргтехнікою та іншими матеріальними цінностями;
- за дорученням керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим представляти на підприємствах, в установах та організаціях прокуратуру АР Крим з питань, що стосуються діяльності відділу;
- здійснювати укладання договорів з постачальниками та інших угод, які узгоджуються з відділом фінансування та бухгалтерського обліку та керівництвом прокуратури АР Крим; - готувати пропозиції щодо проведення поточних та капітальних ремонтних робіт, контролювати їх виконання, брати участь у прийманні завершених ремонтних та будівельних робіт відповідно до вимог чинного законодавства України; - накопичувати і систематизувати необхідні для роботи інформаційні та довідкові матеріали; - забезпечувати взаємодію зі структурними підрозділами прокуратури Автономної Республіки Крим з питань виконання покладених на відділ завдань; - організовувати підготовку та опрацювання проектів наказів, вказівок, інших організаційно-розпорядчих документів, службових та інформаційних листів з питань виконання покладених на відділ завдань; - у межах своєї компетенції розглядати, візувати проекти документів, підписувати документи та/або подавати їх на підпис керівництву прокуратури Автономної Республіки Крим;
- організовувати виконання інших доручень керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим пов’язаних із забезпеченням виконання покладених на відділ завдань
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 7500 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява із повідомленням щодо незастосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» із наданням згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
 
Строк подання документів:
до 18 год. 00 хв. 18 червня 2018 року  
 
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
тестування:
22 червня 2018 року, 12.00
за адресою: прокуратура Автономної Республіки Крим, м. Київ, вул. Ділова, 24
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Усенко Юлія Анатоліївна
тел. (044) 207-16-08
dniproekokadr@ukr.net
адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою:
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011 (з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
 
 
Кваліфікаційні вимоги
1
Освіта
вища, не нижче ступеня магістра
 
2
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 
3
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1
Уміння працювати з комп’ютером
 
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку
2
Необхідні ділові якості
 
- уміння чітко й точно формулювати мету, цілі й                     завдання;
- уміння вирішувати конфлікти;
- аналітичні здібності;
- навички управління;
- навички контролю;
- лідерські якості;
- вміння розподіляти роботу;
- вміння активно слухати;
- виваженість;
- уміння переконувати, обґрунтовувати та відстоювати  свою позицію;
- стійкість;
- вміння вести перемовини;
організаторські здібності;
стресостійкість;
вимогливість;
вміння визначати пріоритети;
вміння аргументовано доводити власну точку зору;
уміння працювати в команді
 
3
Необхідні  особистісні якості
 
- ініціативність;
- надійність;
- порядність;
- чесність;
- дисциплінованість;
- тактовність;
- емоційна стабільність;
- комунікабельність;
- відповідальність;
- рішучість;
- автономність
 
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
- Конституції України;
- Закону України:
«Про державну службу»;
«Про запобігання корупції»;
«Кабінет Міністрів України»;
«Про звернення громадян»;
- нормативно-правові та інші розпорядчі акти, що регламентують діяльність прокуратури
 
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
 
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Закону України «Про інформацію»;
- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- Закон України «Про публічні закупівлі»
 - Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
-  актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів та нормативних документів системи технічного захисту інформації;
 
3
Знання у галузі
матеріально-технічного забезпечення
- знання правил і норм охорони праці, техніки безпеки;
- знання порядку проведення контролю за станом технічного захисту інформації;
- знання форм та методів організації роботи і контроль за її виконанням;
- знання порядку роботи із службовою інформацією та документацією;
- знання порядку укладання договорів та процедур закупівлі товарів, послуг
 
 
 
 
 
 
 
1.  Наказ.pdf (328.48 KB)

кількість переглядів: 1521