09.11.2018

Oголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста-перекладача відділу міжнародного співробітництва прокуратури Автономної Республіки Крим

Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом в.о. прокурора Автономної Республіки
Крим від «09» листопада 2018 року № 435к
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста-перекладача відділу міжнародного співробітництва прокуратури Автономної Республіки Крим
 
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- виконувати письмові переклади документів, що надходять від самостійних структурних підрозділів прокуратури Автономної Республіки Крим та керівництва відділу, з іноземної мови та на іноземну мову (англійська);
– виконувати письмові переклади вхідної та вихідної кореспонденції (документів) прокуратури Автономної Республіки Кримз іноземної мови та на іноземну мову (англійська);
– забезпечувати усні переклади для керівництва та інших працівників прокуратури Автономної Республіки Крим при проведенні заходів міжнародного характеру (офіційних зустрічей, переговорів, конференцій, семінарів), супроводженні іноземних делегацій, а також при виїздах у службові відрядження за кордон;
– здійснювати за дорученням керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та відділу консультативно-дорадчі функції, пов'язані з обробкою матеріалів, що потребують перекладу;
– здійснювати облік перекладених документів;
– підготовка за дорученням керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та начальника відділу проектів документів з питань міжнародного співробітництва;
– опрацювання за дорученням керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та начальника відділу проектів документів з питань міжнародного співробітництва;
– участь в опрацюванні проектів нормативних актів з питань міжнародного співробітництва;
– виконувати інші службові доручення керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та відділу
Умови оплати праці
посадовий оклад – 4800 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява із повідомленням щодо незастосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» із наданням згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
 
Строк подання документів:
до 18 год. 00 хв. 23 листопада 2018 року 
 
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
тестування:
адреса: прокуратура Автономної Республіки Крим,
м. Київ, вул. Ділова, 24
12 год. 00 хв. 28 листопада 2018 року
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Усенко Юлія Анатоліївна
тел. (044) 207-16-08
dniproekokadr@ukr.net
адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою:
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011 (з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
 
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1
Освіта
вища освіта, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю «Правознавство» або «Міжнародне право»
2
Досвід роботи
не потребує
3
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Уміння працювати з комп’ютером
 
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку
2
Необхідні ділові якості
 
 – вміння працювати в стресових ситуаціях;
– оперативність;
– здатність концентруватись на деталях;
– вміння розподіляти роботу;
– виваженість
3
Необхідні  особистісні якості
 
- відповідальність;
– дисциплінованість;
– емоційна стабільність;
– наполегливість;
– системність і самостійність в роботі;
– ініціативність;
– уміння обґрунтовувати власну позицію
 
Професійні знання
 
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
Конституції України;
- Закону України:
1. «Про державну службу»;
2. «Про запобігання корупції»;
 - нормативно-правові та інші розпорядчі акти, що регламентують діяльність прокуратури
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
 
Знання:
- Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 24.02.2016 № 103;
– знання спеціального законодавства з питань міжнародного співробітництва, що пов’язане із завданнями роботи за посадою;
– вільне володіння англійською мовою (рівень референта-перекладача);
– досвід роботи з англійськими текстами з юридичної тематики, у тому числі, міжнародно-правової;
– уміння ведення ділового листування;
– володіння юридичною лексикою;
– здатність якісно виконувати великі обсяги перекладів у стислі строки
 
3
Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків
– здійснення письмових перекладів, чітке дотримання встановлених строків виконання перекладів;
– здійснення усних перекладів;
– систематизація та облік перекладених документів;
– підготовка та опрацювання проектів документів з питань міжнародного співробітництва
 
 
 
 
 
1.  Наказ.pdf (393.94 KB)

кількість переглядів: 1790