21.02.2019

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста секретаріату (на правах відділу) прокуратури Автономної Республіки Крим (з місцем дислокації у м. Херсон)

 
Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом прокурора Автономної Республіки
Крим
від «21» лютого 2019 року №26к
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста секретаріату (на правах відділу) прокуратури Автономної Республіки Крим (з місцем дислокації у м. Херсон)
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- забезпечувати виконання вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури, Регламенту прокуратури Автономної Республіки Крим, наказів, вказівок та розпоряджень керівництва прокуратури автономії з питань діловодства;
- приймати кореспонденцію, перевіряти правильність оформлення документів, зокрема наявність всіх необхідних реквізитів, слідкувати за контролем їх виконання за місцем розташування структурних підрозділів прокуратури Автономної Республіки Крим (з постійним місцем дислокації у м. Херсон);
- здійснювати реєстрацію та облік вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції у Інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (далі ІС «СЕД»), вести відповідні книги обліку та формувати реєстри передачі документів, формувати наглядові провадження;
- вести облік та реєстрацію документів відповідно до «Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;
- своєчасне передає документи на розгляд і виконання до управлінь/відділів прокуратури Автономної Республіки Крим;
- перевіряти строки виконання документів в ІС «СЕД» та доповідати керівництву прокуратури АР Крим про затримку їх виконання;
- узагальнювати облік документообігу в прокуратурі Автономної Республіки Крим;
- брати участь у складанні номенклатуру справ спільно з керівниками структурних підрозділів (з місцем постійної дислокації у м. Херсон) прокуратури Автономної Республіки Крим;
- контролювати стан зберігання та правильність оформлення документів у структурних підрозділах прокуратури Автономної Республіки Крим (з місцем постійної дислокації у м. Херсоні);
- відповідати за зберігання штампів та печаток, які використовуються в прокуратурі Автономної Республіки Крим (з місцем постійної дислокації у м. Херсон);
- виконувати інші завдання за дорученням керівництва прокуратури АР Крим
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5110 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від
18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
 
строкове призначення (до фактичного виходу основного працівника)
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява із повідомленням щодо незастосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» із наданням згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
 
Строк подання документів:
до 18 год. 00 хв. 07 березня 2019 року 
 
Місце, час та дата
проведення конкурсу
тестування:
адреса: прокуратура Автономної Республіки Крим,
м. Київ, вул. Ділова, 24
11 год. 00 хв. 13 березня 2019 року
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Усенко Юлія Анатоліївна
тел. (044) 207-16-08
dniproekokadr@ukr.net
адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою:
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011 (з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
 
Кваліфікаційні вимоги
1
Освіта
вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2
Досвід роботи
не потребує
3
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
4.
Володіння іноземною мовою
не потребує
Вимоги до компетентності
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Уміння працювати з комп’ютером
 
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку
 
2
Необхідні ділові якості
 
- аналітичні здібності;
- вміння працювати в стресових ситуаціях;
– оперативність;
– здатність концентруватись на деталях;
– вміння розподіляти роботу;
– виваженість
 
3
Необхідні особистісні якості
 
- самостійність та ініціативність;
- комунікативна компетентність;
- здібність до професійного самозростання;
- відповідальність;
– емоційна стабільність;
– наполегливість;
– ініціативність
 
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»
 
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
- Закон України «Про прокуратуру»;
- Інструкції з діловодства в органах прокуратури України;
- Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
3
Знання, необхідні для виконання посадових обов’язків
знання роботи в системі електронного документообігу
 
 
 
1.  Наказ.pdf (45.32 KB)

кількість переглядів: 1323