10.09.2019

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста – редактора секретаріату (на правах відділу) прокуратури Автономної Республіки Крим

Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом прокурора Автономної Республіки
Крим від «10» вересня 2019 року № 170к
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста – редактора секретаріату (на правах відділу)
прокуратури Автономної Республіки Крим
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
1. Виготовляти і редагувати тексти службових документів за підписом керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та тексти вітальних листівок за підписом прокурора Автономної Республіки Крим. 
2. Здійснювати організаційно та консультативно-дорадчі функції (з питань граматики, стилістики, тощо) пов’язані із підготовкою службових документів.
3. Забезпечувати редагування текстів службових документів за підписом керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим, у тому числі з грифом обмеження доступу «Для службового користування».
4. Приймати кореспонденцію, перевіряти правильність оформлення документів, зокрема наявність всіх необхідних реквізитів, і за необхідності, передавати до відділу організаційно-правового забезпечення, статистики та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань для проставлення контролю.
5. Здійснювати реєстрацію та облік вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції у Інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (далі ІС «СЕД»), проставляти відповідні штампи.
6. Вести відповідні книги обліку та формувати реєстри передачі документів, заводить і формувати наглядові провадження.
7. Здійснювати поштову відправку кореспонденції, тиражування документів тощо.
8. Вести облік та реєстрацію документів відповідно до «Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».
9. Своєчасно передавати документи на розгляд і виконання до управлінь/відділів прокуратури Автономної Республіки Крим.
10. Узагальнювати облік документообігу в прокуратурі Автономної Республіки Крим.
11. Виконувати інші завдання та доручення начальника секретаріату та керівництва прокуратури АР Крим.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5110 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява із повідомленням щодо незастосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» із наданням згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
 
Строк подання документів:
до 18 год. 00 хв. 24 вересня 2019 року 
 
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
тестування:
адреса: прокуратура Автономної Республіки Крим,
м. Київ, вул. Ділова, 24
11 год. 00 хв. 27 вересня 2019 року
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Усенко Юлія Анатоліївна
тел. (044) 207-16-08
kadry11@ark.gp.gov.ua
адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою:
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150 (з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1
Освіта
вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю «Філологія» (українська мова та література)
 
2
Досвід роботи
не потребує
 
3
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
4
Володіння іноземною мовою
не потребує
Вимоги до компетентності
 
 
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1
Уміння працювати з комп’ютером
 
уміння користуватися комп’ютерним обладнанням, програмним забезпеченням, у т.ч. автоматизованими електронними системами документообігу, офісною технікою
 
2
Необхідні ділові якості
 
- системність і самостійність в роботі;
- уважність до деталей;
- вміння визначати пріоритети;
- діалогове спілкування (письмове і усне);
-  здатність концентруватись на деталях;
-  креативність;
-  ініціативність.
 
3
Необхідні особистісні якості
 
- дисциплінованість;
- комунікабельність;
- відповідальність;
- рішучість;
- тактовність.
 
 
Професійні знання
 
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»
 
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Закону України «Про звернення громадян;
- Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
- Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України (затвердженої наказом ГПУ від 12.02.2019 № 27);
- Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання;
 - Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 
в установах і організаціях (затверджених 
наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5)
 
3
Знання, пов’язані із редагуванням документів
Знання та вміння:
- щодо застосування офіційного ділового стилю в українській мові;
- щодо редагування документів юридичного спрямування;
- особливостей діловодства зі службовими документами, що містять інформацію з обмеженим доступом;
- роботи з документами методичного спрямування;
- щодо застосування діючих нормативних документів
 
 
 
 
 
1.  Наказ.pdf (576.45 KB)

кількість переглядів: 1174