20.11.2019

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста секретаріату прокуратури Автономної Республіки Крим

 
Додаток1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом прокурора
Автономної Республіки Крим
від «20» листопада 2019 року237к
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста секретаріату прокуратури Автономної Республіки Крим
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- забезпечувати діловодство у приймальні прокурора Автономної Республіки Крим
- приймати кореспонденцію, перевіряти правильність оформлення документів, зокрема наявність всіх необхідних реквізитів, а також слідкувати за контролем їх виконання
- здійснювати реєстрацію та облік вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції у Інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (далі ІС «СЕД»). Вести відповідні книги обліку та формувати реєстри передачі документів, заводити і формувати наглядові провадження
- вести облік та реєстрацію документів відповідно до  Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію
- своєчасно передавати документи на розгляд і виконання від прокурора Автономної Республіки Крим до відповідальних осіб управлінь/відділів прокуратури Автономної Республіки Крим
- перевіряти строки виконання документів в ІС «СЕД» та доповідати начальнику секретаріату про затримку їх виконання
- приймати, контролювати та реєструвати вхідні листи, які надійшли на електронні поштові адреси прокуратури автономії, а також факсимільним зв’язком
- узагальнювати облік документообігу в прокуратурі Автономної Республіки Крим
- виконувати інші завдання за дорученням керівництва прокуратури АР Крим
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5110 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
 
безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за встановленою формою;
2) резюме за встановленою формою, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону
 
Інформація подається до 18 год. 00 хв. 28 листопада 2019 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, а також особисто або надсилається поштою за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150 (з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
Додаткові (необов’язкові)
документи
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час та дата
проведення конкурсу
тестування:
адреса: прокуратура Автономної Республіки Крим,
м. Київ, вул. Ділова, 24
11 год. 00 хв. 03 грудня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Євдокимов Євген Миколайович
тел. (044) 207-16-09
dniproekokadr@ukr.net
Кваліфікаційні вимоги
1
Освіта
вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2
Досвід роботи
не потребує
3
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
4
Володіння іноземною мовою
не потребує
Вимоги до компетентності
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Уміння працювати з комп’ютером
- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку
2
Необхідні ділові якості
- вміння працювати в команді;
- вміння працювати в стресових ситуаціях;
– оперативність;
– здатність концентруватись на деталях;
– вміння розподіляти роботу;
– виваженість
3
Необхідні особистісні якості
- відповідальність;
- уважність до деталей;
- самостійність та ініціативність;
- комунікативна компетентність
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Знання законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
- Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України (затвердженої наказом ГПУ від 12.02.2019 № 27);
- Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання (затвердженого наказом Міністерства юстиції України 11.11.2014 № 1886/5);
- Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах і організаціях (затверджених
наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5)
 
1.  Наказ.pdf (40.39 KB)

кількість переглядів: 1006