20.11.2019

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичної, методичної роботи та координації правоохоронної діяльності управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим

Додаток 3
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом прокурора Автономної Республіки Крим
від «20»листопада 2019 року № 237к
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичної, методичної роботи та координації правоохоронної діяльності управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим
вул. Ділова, 24, м. Київ, 01011
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- забезпечувати виконання вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури, Регламенту прокуратури Автономної Республіки Крим, наказів, вказівок та розпоряджень керівництва прокуратури автономії з питань діловодства;
- здійснювати постійний моніторинг та аналіз інформації з відкритих джерел щодо фактичної ситуації на тимчасово окупованій території півострову Крим, систематизації вказаної інформації у вигляді оперативних звітів;
- здійснювати аналіз даних достовірних джерел, у тому числі цифрових інформаційних ресурсів, що можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні;
- накопичувати, опрацьовувати та систематизувати інформацію, статистичні дані та матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;
- готувати аналітичні матеріали для координаційних та оперативних нарад тощо;
- узагальнювати інформацію по кримінальним правопорушенням, у тому числі міжнародним злочинам, які вчиняються на тимчасово окупованій території півострову Крим;
- здійснювати аналітичну діяльність щодо проблемних питань, які відносяться до компетенції відділу;
- приймати участь у розробленні та впровадженні нових технологій у збиранні доказової бази в межах кримінальних проваджень прокуратури АР Крим;
– виконувати інші службові доручення керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та відділу
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5110 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за встановленою формою;
2) резюме за встановленою формою, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону
 
Інформація подається до 18 год. 00 хв. 28 листопада 2019 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, а також особисто або надсилається поштою за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150 (з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
 
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
тестування:
адреса: прокуратура Автономної Республіки Крим,
м. Київ, вул. Ділова, 24
11 год. 00 хв. 03 грудня 2019 року
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Євдокимов Євген Миколайович
тел. (044) 207-16-09
dniproekokadr@ukr.net
Кваліфікаційні вимоги
 
1
Освіта
вища освіта, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2
Досвід роботи
не потребує
3
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
4
Володіння іноземною мовою
володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Уміння працювати з комп’ютером
 
впевнене користування ПК, зокрема з програмами Microsoft Word, Excel, Power Point
2
Необхідні ділові якості
 
- аналітичні здібності;
- вміння визначати пріоритети;
- стратегічне мислення;
- здатність концентруватись на деталях;
- стійкість до стресових ситуацій;
- вміння аргументовано доводити власну точку зору;
- уміння працювати в команді;
- самоорганізованість
 
3
Необхідні особистісні якості
 
- відповідальність;
– дисциплінованість;
– порядність;
– креативність;
– виваженість;
– ініціативність;
– комунікабельність;
- уважність
 
 
Професійні знання
 
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»
 
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції
(положення про структурний підрозділ)
 
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України (затвердженої наказом ГПУ від 12.02.2019 № 27);
- Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання (затвердженого наказом Міністерства юстиції України 11.11.2014 № 1886/5)
 
 
 
 
1.  Наказ.pdf (40.39 KB)

кількість переглядів: 1042