12.05.2020

Оголошується конкурс про добір з призначення на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - заступника начальника відділу організаційно-правового забезпечення, статистики та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратури Автономної Республіки Крим

Додаток 1
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом прокурора Автономної Республіки
 Крим
 від  «12» травня 2020 року № 73 к
 
ОГОЛОШЕННЯ
про добір з призначення на вакантну посаду державної служби категорії «Б» -
заступника начальника відділу організаційно-правового забезпечення, статистики та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратури Автономної Республіки Крим
 
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
виконувати доручення і завдання керівництва прокуратури автономії;
- здійснювати аналіз законодавства України, практики його застосування, виявлення у ньому прогалин та колізій;
- вивчати проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції прокуратури АР Крим, висловлювати до них пропозиції та зауваження;
- за дорученням керівництва готувати пропозиції щодо удосконалення законодавства у сферах, пов’язаних з діяльністю прокуратури АР Крим, у тому числі з урахуванням міжнародних стандартів і нормотворчого та практичного досвіду інших держав;
- здійснювати облік та зберігання нормативно-правових актів, що надходять до прокуратури АР Крим, підтримання їх у контрольному стані;
- надавати методичну допомогу в організації діяльності структурних підрозділів прокуратур АР Крим з питань правового аналізу, систематизації та обліку актів законодавства;
- проводити консультативно-довідкову роботу щодо інформування працівників прокуратури АР Крим про набрання чинності чи втрату чинності нормативно-правовими актами, їх офіційного оприлюднення, а також підготовку оглядів про нове законодавство;
- забезпечувати вивчення практики застосування і стану додержання законодавства та міжнародних договорів України з питань захисту прав людини, міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, діяльності міжнародних організацій, а також за результатами вивчення готувати інформаційні листи для працівників прокуратури;
- вивчати (у тому числі в оригіналі, на іноземній мові (англійська)) міжнародний досвід, у тому числі іноземних правоохоронних органів та органів правосуддя, міжнародних судових та квазісудових інституцій, інших іноземних/міжнародних інституцій та місій тощо;
- за дорученням керівництва брати участь у підготовці до Міжнародного кримінального суду інформаційних повідомлень про порушення норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованому Російською Федерацією півострові;
- за дорученням керівництва прокуратури автономії брати участь у нарадах, круглих столах та інших заходах, що проводяться органами державної влади та громадськими організаціями, в тому числі міжнародними, у сферах, пов’язаних з діяльністю прокуратури АР Крим;
- виконувати інші завдання за дорученням керівництва прокуратури автономії.
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 7600 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. 
Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форму, адресата та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за встановленою формою;
2) резюме за встановленою формою, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону
 
Інформація подається до 18 год. 00 хв. 18 травня 2020 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua).
Проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, здійснюватиметься дистанційно в режимі відеоконференції (час та дата будуть повідомлені додатково).
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду
Цимбаленко Світлана Миколаївна,
тел. (044) 207-16-11
dniproekokadr@ukr.net
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1
Освіта
вища освіта не нижче ступеня магістра  (спеціальності: «Правознавство»/«Право»)
2
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
4
Володіння іноземною мовою
вільне володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1
Якісне виконання поставлених завдань
 
- системність і самостійність в роботі, вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати
2
Командна робота та взаємодія
- вміння працювати в команді 
3
Особистісні компетенції
- відповідальність, уважність до деталей
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»
 
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
- Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- вміння використовувати офісну техніку, навички роботи з Internet і E-mail (Outlook Express), OS Windows;
- вміння використовувати внутрішні та периферійні пристрої комп’ютерного обладнання, досвідчений користувач Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Visio, MS PowerPoin, MS Access) та створення за їх допомогою електронних таблиць, презентацій, графіків, діаграм тощо;
- Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27;
- Кримінального процесуального кодексу України;
- Кримінального кодексу України;
- Закон України «Про захист персональних даних»;
- Закон України «Про прокуратуру;
- Закон України «Про засади державної мовної політики».
 
 
1.  Наказ про добір.pdf (674.53 KB)

кількість переглядів: 1183