23.04.2021

Оголошується конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу інформаційних технологій прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «Б» -
начальника відділу інформаційних технологій  прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
-                     здійснення загального керівництва діяльністю відділу, організація, спрямування і контролювання роботи з урахуванням планів роботи прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, рішень нарад у керівництва прокуратури автономії, інших організаційно-розпорядчих документів; визначення основних напрямів діяльності, характер роботи відділу відповідно до завдань і функцій, передбачених Положенням про відділ інформаційних технологій, здійснення координації діяльність відділу, забезпечення взаємодії з іншими структурними підрозділами прокуратури автономії, відповідними державними органами;
-                     контроль за станом ведення діловодства у відділі та веденням обліку роботи відділу, погодження розподілу функціональних обов’язків між працівниками відділу, здійснення контролю присутність на роботі працівників відділу та обліку використання робочого часу працівниками відділу;
-                     організація і безпосереднє здійснення перевірки стану інформатизації в структурних підрозділах прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, надання практичної допомоги із зазначених питань, внесення пропозицій щодо планування роботи прокуратури автономії;
-                     організація підготовки та виконання проектів, наказів та інших документів організаційно-правового характеру, які стосуються роботи відділу, розгляд документів, що надходять до відділу. Підписання, затвердження та візування у межах компетенції службову документацію, проведення нарад з питань діяльності відділу;
-                     за дорученням керівництва прокуратури автономії представляти прокуратуру та відділи в органах державної влади, громадських та інших організаціях;
-                     внесення пропозицій щодо призначення, переміщення, звільнення з посад працівників відділу, заохочення чи накладення на них дисциплінарних стягнень, присвоєння рангів, змін в оплаті праці, здійснення контролю за дотриманням працівниками відділу трудової та виконавської дисципліни;
-                     формування замовлення на матеріально-технічне забезпечення відділу та створення належних умов праці, заявок на придбання комп’ютерів та оргтехніки, периферійного обладнання, пристроїв, які забезпечують їх роботу, а також запасних частин, комплектуючих і витратних матеріалів, складання планів технічного обслуговування та графіків оновлення комп’ютерних засобів у користувачів прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,  нести відповідальність за технічний стан комп’ютерного обладнання, його роботу, своєчасне обслуговування і ремонт;
-                     здійснення співпраці з ремонтно-обслуговуючими організаціями, відповідальність за якість проведених ремонтів і технічного обслуговування комп’ютерної та оргтехніки, ведення обліку комп’ютерної та оргтехніки, участь в її інвентаризації, здійснення організації списання й утилізації непрацездатної комп’ютерної та оргтехніки;
-                     надання пропозицій щодо організації робочих місць користувачів для забезпечення коректного використання комп’ютерної техніки, щодо забезпечення дотримання техніки безпеки при роботі з комп’ютерною та оргтехнікою;
-                     здійснення в межах повноважень роботи щодо забезпечення охорони державної та службової таємниці у відділі;
-                     виконання інших службових доручень керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Умови оплати праці
посадовий оклад – 8800 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою, згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
30 квітня 2021 року
 
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
 
13 травня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
 
Проведення тестування дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби).
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
 
 
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-09
kadry11@ark.gp.gov.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
2.
Досвід роботи
 
досвід роботи на посадах державної служби «Б» чи «В» категорій або в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та  організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3.
Володіння державною
мовою
 
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1.
Лідерство
-                     вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
-                  сприяння всебічному розвитку особистості;
-                  вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
-                  здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби
2.
Делегування завдань
-                     розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;
-                     уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;
-                     здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання
3.
Цифрова грамотність
-                     вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
-                     здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
-                     здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
-                     вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
-                     здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
       Знання:
      - Конституції України;
      - Закону України «Про державну службу»;
       -Закону України «Про запобігання корупції»
 
2
Знання законодавства у сфері
       Знання:
       -Закону України від 05.07.1994 № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» (зі змінами);
      -Закону України від 18.11.2003 №1280-IV «Про телекомунікації» (зі змінами);
      -Закону України від  22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (зі змінами);
      -Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».
 
 
1.  Наказ про оголошення конкурсу від 22.04.2021.pdf (468.54 KB)

кількість переглядів: 169