23.04.2021

Оголошується конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу інформаційних технологій прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу інформаційних технологій  прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
-                     ведення обліку контрольних завдань і доручень у відділі, вхідних, вихідних і внутрішніх документів, у встановлені строки забезпечення зведеного документообігу;
-                     проведення узагальнення та систематизацію потреб структурних підрозділів прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в засобах комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; формування заявок на придбання обладнання і пристроїв, а також запасних частин, комплектуючих і витратних матеріалів для засобів комп’ютерної та оргтехніки, засобів факсимільного зв’язку; надання пропозицій та підготовка заявок щодо придбання запчастин, приборів та інструментів для проведення ремонтів і налаштування електронного та іншого складного обладнання, контроль за виконанням договорів на постачання витратних матеріалів, запчастин, комп’ютерної та оргтехніки;
-                     підготовка та забезпечення мультимедійних презентацій, створення та друк складних нестандартних документів, мультимедійне забезпечення засідань нарад та інших заходів, контроль та обслуговування аудіо-, відео-систем залів засідань прокуратури автономії;
-                     забезпечення участі на конференціях, семінарах, у державних установах, громадських організаціях;
-                     взаємодія з управлінням планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, внутрішнього контролю та аудиту та іншими структурними підрозділами прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з питань обліку наявної комп’ютерної та оргтехніки, її списання, видачі користувачам, формування обмінного фонду;
-                     проведення перед експлуатаційну підготовку засобів комп’ютерної та оргтехніки, встановлення та введення їх в експлуатацію; здійснення контролю за технічним станом комп’ютерної, оргтехніки, засобів зв’язку, забезпечення проведення своєчасного обслуговування, первинну діагностику, налаштування і ремонт електронного та іншого складного обладнання, забезпечення і контроль за гарантійними та поточними ремонтами комп’ютерної та оргтехніки; ведення обліку пристроїв телекомунікацій, електронного та іншого складного обладнання, яке не підлягає ремонту, та підготовка його до списання;
-                     забезпечення виконання викликів користувачів з питань функціонування комп’ютерної та оргтехніки в прокуратурі автономії, надання методичної та практичної допомоги з питань експлуатації засобів зв’язку і оргтехніки працівникам прокуратури, здійснення контролю і відповідальність за якісне встановлення та функціонування прикладного програмного забезпечення на комп’ютерних засобах працівників прокуратури автономії, телекомунікаційного обладнання на робочих місцях; отримання інформації від користувачів щодо наявних недоліків інформаційних систем, аналіз та систематизація отриманої інформації, внесення відповідних пропозицій;
-                     забезпечення роботи та адміністрування системи ІР-телефонії, безперебійну та ефективну експлуатацію засобів зв’язку, їх роботу, своєчасне обслуговування і ремонт, а також забезпечення роботи та адміністрування системи відео-конференц-зв’язку в прокуратурі автономії;
-                     відповідальність за впровадження і технічне забезпечення інтернет-технологій в органах прокуратури автономії, за функціонування прикладного програмного забезпечення, пов’язаного з роботою користувачів у мережі Інтернет, забезпечення антивірусного захисту баз даних, комп’ютерних мереж, прикладного і системного програмного забезпечення;
-                     здійснення адміністрування системи відеоспостереження, веб-порталу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; адміністрування та здійснення контролю за технічним станом СКД (система контролю доступу) в прокуратурі автономії, перевірка та аналіз роботи інформаційних систем з метою розширення можливостей, уніфікації процесів, виявлення неточностей в їх роботі;
-                     здійснення виконання функцій системного аналітика та постановника завдань, інших службових доручень та вказівок керівництва прокуратури автономії та відділу.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5500 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою, згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
30 квітня 2021 року
 
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
 
13 травня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
 
Проведення тестування дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби).
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
 
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-09
kadry11@ark.gp.gov.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною
мовою
 
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1.
Командна робота та взаємодія
      розуміння свого внеску у загальний результат відділу;
      орієнтація на командний результат;
      вміння аргументовано доводити власну точку зору;
      готовність працювати у команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
      відкритість в обміні інформацією
2.
Цифрова грамотність
      вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
      здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
      здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
      вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
      здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.
3.
Відповідальність
      усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
      усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
      здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися і виконувати
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
       Знання:
       Конституції України;
       Закону України «Про державну службу»;
       Закону України «Про запобігання корупції»
2
Знання законодавства у сфері
       Знання:
       Закону України від 05.07.1994 № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» (зі змінами);
      Закону України від 18.11.2003 №1280-IV «Про телекомунікації» (зі змінами);
      Закону України від  22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (зі змінами);
      Закону України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».
 
 
 
1.  Наказ про оголошення конкурсу від 22.04.2021.pdf (468.54 KB)

кількість переглядів: 187