18.05.2021

Оголошується конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу документального забезпечення прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 8
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
від 18 травня 2021 року № 79к
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу документального забезпечення прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
-                  забезпечення виконання вимог Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, наказів, вказівок та розпоряджень керівництва прокуратури автономії з питань діловодства;
-                  приймання кореспонденції, перевірка правильності оформлення документів, зокрема наявності всіх необхідних реквізитів, контроль за їх виконанням за місцем розташування структурних підрозділів прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, своєчасно передавати документи на розгляд і виконання до управлінь/відділів прокуратури автономії;
-                  здійснення реєстрації та обліку вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції у ІС «СЕД», адресування та оформлення конвертів, бандеролей, ведення відповідних книг обліку та формування реєстрів передачі документів, формування наглядових проваджень;
-                  ведення обліку та реєстрації документів відповідно до «Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;
-                  контроль за надходженням та реєстрація вхідних листів, які надійшли на електронні поштові адреси прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також факсимільним зв’язком;
-                  перевірка строків виконання документів в ІС «СЕД» та доповідь керівництву прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя про затримку їх виконання;
-                  узагальнення обліку документообігу в прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
-                  ведення обліку робочого часу, шляхом складання табелю;
-                  виконання інших доручень керівника відділу та керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5500 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою, згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Інформація приймається до 18 год. 00 хв.
25 травня 2021 року
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
02 червня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
Проведення тестування дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби).
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
 
 
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 
Борозенець Тамара Григорівна
 
(044) 207-16-09
kadry11@ark.gp.gov.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
 
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1.
Командна робота та взаємодія
-             розуміння свого внеску у загальний результат відділу;
-             орієнтація на командний результат;
-             готовність працювати у команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
-             відкритість в обміні інформацією
2.
Досягнення результатів
-             здатність до чіткого бачення результатів діяльності;
-             вміння фокусувати зусилля на досягнення результату діяльності;
-             вміння запобігати та долати перешкоди
3.
Відповідальність
-             усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
-             усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
-             здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися і виконувати
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
      Знання:
-          Конституції України;
-          Закону України «Про державну службу»;
-          Закону України «Про запобігання корупції»
2
Знання законодавства
у сфері
     Знання:
- Тимчасової Інструкції з діловодства в органах прокуратури України (затвердженої наказом Генеральної прокуратури України №27 від 12.02.2019);
- Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 736 від 19.10.2016);
- Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання (затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 1886/5 від 11.11.2014).
 
 
1.  Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби №79к.pdf (567.5 KB)

кількість переглядів: 190