18.05.2021

Оголошується конкурс на заміщення посади державної служби категорії «Б» - начальника режимно-секретної частини (на правах відділу) прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 5
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
від 18 травня 2021 року № 79к
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на заміщення посади державної служби категорії «Б» -
начальника режимно-секретної частини (на правах відділу)
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- контроль за веденням діловодства з особового складу та внутрішньої безпеки в прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
- здійснення недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;
- своєчасне розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами прокуратури автономії заходів, що забезпечують охорону державної таємниці в прокуратурі;
- запобігання розголошення секретної інформації, втратам її матеріальних носіїв, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;
- виявляти та закривати канали просочення (витоку) секретної інформації у процесі діяльності прокуратури автономії, здійснення технічного захисту інформації;
- забезпечення запровадження режиму секретності під час проведення всіх видів секретних  робіт;
- контроль за організацією та веденням таємного діловодства в прокуратурі автономії;
- розробка на основі вимог законодавства і здійснення разом з іншими структурними підрозділами прокуратури автономії заходів щодо охорони державної таємниці під час роботи з секретними документами та користування ними;
- забезпечення контролю за виконанням в прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, у тому числі, за дотриманням установленого порядку поводження з матеріальними носіями секретної  інформації, станом пропускного і внутрішньо об’єктового режиму, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифу секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації;
- контроль за дотриманням установленого в прокуратурі автономії порядку доступу працівників до відомостей, що становлять державну таємницю;
- підготовка документів для отримання прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;
- підготовка документів на отримання або переоформлення допуску до державної таємниці працівникам прокуратури автономії, а також проекти наказів про надання їм допуску до державної таємниці;
- організовує за наказом керівництва прокуратури автономії службові розслідування за фактами розголошення державної таємниці та втрати матеріальних носіїв, а також інших порушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, брати участі у них;
-здійснення контролю за веденням таємного діловодства та архівного зберігання секретних документів;
- проведення інструктажу осіб, допущених до роботи з таємними документами, перевірка знань працівників прокуратури автономії вимог режиму секретності;
- формування на підставі пропозиції керівників структурних підрозділів прокуратури автономії номенклатури посад, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;
- розроблення планів заходів щодо забезпечення режиму секретності на особливий період та на випадок надзвичайних ситуацій;
- складання звітів про стан охорони державної таємниці у прокуратурі автономії;
- здійснення інших завдань та функцій відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці
Умови оплати праці
посадовий оклад – 8800 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
строково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою, згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби                  (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 
Документи приймаються до 18 год. 00 хв.
25 травня 2021 року
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
 
02 червня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
Проведення тестування дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби).
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
 
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 
Борозенець Тамара Григорівна
 
(044) 207-16-09
kadry11@ark.gp.gov.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
2.
Досвід роботи
 
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 
3.
Володіння державною
мовою
 
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1.
Командна робота та взаємодія
-   орієнтація на командний результат;
-   готовність працювати у команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
2.
Досягнення результатів
-   здатність до чіткого бачення результату діяльності;
-   орієнтація на командний результат;
-   вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
-   наявність організаторських та аналітичних здібностей;
-   вміння надавати пропозиції, їх аргументувати
3.
Відповідальність
-   усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
-   усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
-   здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
-   здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності
Професійні знання
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
      Знання:
-          Конституції України;
-          Закону України «Про державну службу»;
-          Закону України «Про запобігання корупції»
2
Знання законодавства у сфері
      Знання:
-       Закону України «Про прокуратуру»;
-       Закону України «Про державну таємницю»;
-         постанови Кабінету Міністрів України  від 18.12.2013      № 939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;
-         наказу Офісу Генерального прокурора від 09.12.2020                  № 578 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України;
-         наказу Генерального прокурора від 13.12.2017 № 349 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання , використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України;
-         Тимчасової Інструкції з діловодства в органах прокуратури України (затвердженої наказом Генеральної прокуратури України №27 від 12.02.2019);
-         Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання (затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 1886/5 від 11.11.2014);
-         знання, пов’язані із веденням секретного діловодства
 
1.  Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби №79к.pdf (567.5 KB)

кількість переглядів: 591