Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 
24.09.2021

Оголошується конкурс назайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу організаційної роботи та правового забезпечення управління інформаційно-аналітичного та організаційно - правового забезпечення, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційної політики прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 2
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
від «24» вересня 2021 року № 184к
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу організаційної роботи та правового забезпечення управління інформаційно-аналітичного та організаційно - правового забезпечення, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційної політики прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
 • виконання організаційно-розпорядчих документів, завдань і доручень керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, управління та відділу, заходи, визначені планами роботи, рішеннями нарад з питань роботи відділу;
 • проведення роботи щодо забезпечення оприлюднення у встановленому порядку на офіційному веб-сайті прокуратури АР Крим та м. Севастополя організаційно-розпорядчих документів прокуратури АР Крим та м. Севастополя;
 • здійснення організаційних та консультаційних функції із забезпечення виконання завдань, покладених на відділ;
 • участь у підготовці нарад, зустрічей керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, доповідних записок, завдань, доручень, протоколів за їх результатами;
 • вжиття заходів до забезпечення належного ведення інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» з питань висвітлення діяльності прокуратури автономії;
 • забезпечення ведення діловодства в управлінні інформаційно-аналітичного та  організаційно-правового забезпечення, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційної політики прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у відповідності з чинним законодавством
Умови оплати праці
посадовий оклад – 5500 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
строково, на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою, згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 - відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
3-1) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.
 
Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
17 жовтня 2021 року
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
 
20 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
Проведення тестування дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби).
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
 
 
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 
Борозенець Тамара Григорівна
 
(044) 207-16-09
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра (спеціальність «Правознавство» / «Право»)
 
2.
Досвід роботи
 
не потребує
3.
Володіння державною
мовою
 
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
 • здатність до чіткого бачення результату діяльності;
 • орієнтація на командний результат;
 • вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
 • вміння надавати пропозиції, їх аргументувати
2.
Відповідальність
 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
 • здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності
3.
Цифрова грамотність
 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів
4.
Комунікація
та взаємодія
 • готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
 • здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думки;
 • вміння правильно формулювати тези;
 • здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема, критики;
 • здатність до самоконтролю;
 • толерантне, ввічливе та шанобливе ставлення до людей;
 • визнання, об’єктивна оцінка та взяття до уваги, пропозиції та коментарів інших осіб, поваги до інших точок зору;
 • вміння встановлювати контакт з аудиторією, передавати інформацію та отримувати зворотній зв’язок
5.
Багатозадачність
 • здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконання завдання;
 • здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення
6.
Самоорганізація та самостійність в роботі
 • уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначити пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
 • здатність до самомотивації (самоуправління);
 • вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності;
 • ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти
7.
Ініціативність
 • здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
 • усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
      Знання:
 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції».
 • Закону України «Про прокуратуру»
2
Знання законодавства у сфері
Знання:
 • Кримінального кодексу України;
 • Кримінального процесуального кодексу України;
 • Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
 
1.  Наказ про оголошення конкурсу.pdf (466.59 KB)

кількість переглядів: 1035