Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 
26.11.2021

Оголошується конкурс назайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу документального забезпечення прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
від «23» листопада 2021 року № 221 к
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» -
начальника відділу документального забезпечення прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
здійснення загального керівництва діяльністю відділу, організація, спрямування і контроль роботи підлеглих працівників;
здійснення розподілу функціональних обов’язків між працівниками відділу документального забезпечення та подання його на погодження керівництву прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
здійснення реєстрації вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції  в інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України» та у відповідних книгах обліку, передачі її на розгляд керівництву та виконавцям;
організація і безпосереднє здійснення перевірки стану ведення діловодства в структурних підрозділах прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
організація навчання підлеглих працівників та проведення аналітичної і методичної роботи з питань діловодства;
внесення пропозицій керівництву прокуратури автономії щодо призначення, звільнення з посад і переміщення працівників відділу, вчасного заміщення вакансій, заохочення і накладання стягнень;
здійснення координації роботи відділу з іншими структурними підрозділами прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та надання практичної допомоги з питань діловодства працівникам структурних підрозділів прокуратури;
відповідальність за правильне використання та зберігання штампів і печаток;
забезпечення складання спільно з керівниками структурних підрозділів зведену номенклатуру справ прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
вжиття заходів для забезпечення працівників відділу належними умовами праці, необхідними матеріально-технічними засобами та забезпечення дотримання працівниками відділу виконавської та трудової дисципліни;
виконання інших доручень керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в межах завдань, що покладаються на відділ.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 8800 грн., надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
строково, на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою, згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246 (із змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій особа повідомляє що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
3-1) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.
 
Інформація приймається до 18 год. 00 хв.
01 грудня 2021 року
Додаткові (необов’язкові)
документи
 
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 
Дата і час початку проведення тестування кандидатів
 
Місце або спосіб проведення тестування
 
 
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
08 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
Проведення тестування дистанційно (шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби).
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
 
 
Проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-09
 
Кваліфікаційні вимоги
1
Освіта
вища, не нижче ступеня магістра (спеціальність «Правознавство»/ «Право»)
2
Досвід роботи
 
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3.
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1
Лідерство
 • вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
 • сприяння всебічному розвитку особистості;
 • вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
 • здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби
2
Прийняття ефективних рішень
 • здатність приймати вчасні та виважені рішення;
 • аналіз альтернатив;
 • спроможність іти на виважений ризик;
 • автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень
3
Делегування завдань
 • розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;
 • уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;
 • здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання
4
Командна робота та взаємодія
 • розуміння свого внеску у загальний результат відділу;
 • орієнтація на командний результат;
 • готовність працювати у команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
 • відкритість в обміні інформацією
5
Досягнення результатів
 • здатність до чіткого бачення результатів діяльності;
 • вміння фокусувати зусилля на досягнення результату діяльності;
 • вміння запобігати та долати перешкоди
6
Відповідальність
 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися і виконувати
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
     Знання:
 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції»
2
Знання законодавства у сфері
     Знання:
- Тимчасової Інструкції з діловодства в органах прокуратури України (затвердженої наказом Генеральної прокуратури України №27 від 12.02.2019);
- Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 736 від 19.10.2016);
- Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання (затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 1886/5 від 11.11.2014)
 

кількість переглядів: 480