Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 
26.07.2023

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД державної служби прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на період дії воєнного стану з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану від 26 липня 2023 року

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби прокуратури
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
 • здійснення документального оформлення вступу на державну службу, його проходження та припинення;
 • забезпечення документообігу у відділі кадрової роботи та державної служби прокуратури АР Крим та                       м. Севастополя, правильність оформлення службових документів відповідно до організаційно-розпорядчих документів з питань діловодства в органах прокуратури України;
 • формування справ та наглядових проваджень, оформлення та передача справ до відповідного структурного підрозділу, в тому числі до архіву;
 • контроль за строками виконання контрольних документів, завчасне інформування начальника відділу про затримку їх виконання;
 • опрацювання, ведення обліку, оформлення та подальше спрямування документів, у тому числі в системі електронного документообігу «СЕД»;
 • здійснення підготовки проєктів наказів про призначення, переміщення, звільнення працівників, присвоєння рангів, інших наказів з питань, які належать до компетенції відділу та реєстрація їх у відповідних книгах обліку;
 • ведення та забезпечення єдиного порядку персонального і статистичного обліку кадрів, виготовлення службових посвідчень, формування і ведення особових справ та трудових книжок, обробку, зберігання та використання персональних даних відповідно до Інструкції з обліку кадрів в органах прокуратури України;
 • формування облікових справ згідно номенклатури справ відділу;
 • забезпечення складання біографічних довідок на працівників прокуратури АР Крим та м. Севастополя та довідки працівникам прокуратури (з місця роботи, про залишок відпусток тощо);
 • складання зведеного графіку відпусток працівників прокуратури АР Крим та м. Севастополя, ведення обліку відпусток працівників;
 • здійснення роботи по встановленню трудового стажу для виплати надбавки за вислугу років працівників прокуратури АР Крим та м. Севастополя, піготовка проєктів документів з цих питань;
 • складання звіту про роботу з кадрами, в тому числі, що стосується державної служби;
 • виконання інших службових доручень керівника прокуратури АР Крим та м. Севастополя, начальника відділу щодо організації та ведення роботи в межах компетенції відділу, а також з питань ведення діловодства.
Умови оплати праці
посадовий оклад, надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
строково, на період дії воєнного стану в Україні, особа призначається на посаду державної служби до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцяти місячного строку після припинення чи скасування воєнного стану
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
 1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
 2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
 3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
 4. копія паспорта громадянина України;
 5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання
 7. копія трудової книжки;
 8. завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» (за наявності);
 9. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);
 10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
 
     Документи приймаються до 28 липня 2023 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку в прокуратурі АРК та м. Севастополя за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-11
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною
мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
 
Компоненти вимоги
1.
Якісне виконання поставлених завдань
 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.
2.
Відповідальність
 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
 • здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності.
3.
Цифрова грамотність
 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;
 • зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів.
4.
Доброчесність
 • здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами
 
Професійні знання
 
 
 
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
Знання:
 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції»;
2
Знання законодавства
у сфері
Знання:
 • Закону України «Про прокуратуру»;
 • Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора від 27.09.2022 № 199;
 • Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 12.02.2019 № 27 (зі змінами).
3
Знання електронної системи документообігу
Знання особливостей роботи з документами в інформаційних системах електронного документообігу
 
 
 

кількість переглядів: 77