Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 
15.11.2023

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД державної служби прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на період дії воєнного стану з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану від 15 листопада 2023 року

ОПИС ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу організаційної роботи та правового забезпечення управління інформаційно-аналітичного та організаційно - правового забезпечення, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційної політики прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
 • підготовка проєктів наказів керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, інших службових документів та ведення їх обліку;
 • ведення обліку та здійснення контролю за виконанням рішень координаційних та спільних нарад у керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя підготовка проєктів документів щодо зняття рішень з контролю або їх продовження;
 • здійснення організаційного забезпечення оперативних нарад у керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, упорядкування матеріалів нарад, контроль за повнотою і своєчасністю виконання рішень;
 • проведення роботи щодо забезпечення оприлюднення у встановленому порядку на офіційному веб-сайті прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя організаційно-розпорядчих документів прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
 • вивчення положень про самостійні структурні підрозділи прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
 • участь у підготовці матеріалів для розгляду на координаційних та спільних нарадах під головуванням керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, підготовка проєктів порядку денного, запрошень працівникам прокуратури, керівникам правоохоронних та інших державних органів, протоколів та постанов таких нарад, ведення обліку та здійснення загального контролю за їх виконанням;
 • участь у проведенні аналітичної роботи, навчально-методичних заходів у прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Умови оплати праці
посадовий оклад, надбавки, доплати,
премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість призначення на посаду
Строково, на період дії воєнного стану в Україні з граничним строком перебування на посаді не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану
Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання
 1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
 2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);
 3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
 4. копія паспорта громадянина України;
 5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання;
 7. копія трудової книжки;
 8. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
 9. завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» (за наявності);
 10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (за наявності).
 
     Документи приймаються до 30 листопада 2023 року на електронну адресу: [email protected] або через скриньку в прокуратурі АРК та м. Севастополя за адресою: вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду
Цимбаленко Світлана Миколаївна
 
(044) 207-16-11
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Досягнення результатів
 • здатність до чіткого бачення результату діяльності;
 • орієнтація на командний результат;
 • вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
 • вміння надавати пропозиції, їх аргументувати
2.
Відповідальність
 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;
 • здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності
3.
Цифрова грамотність
 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;
 • зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів
4.
Комунікація та взаємодія
 • готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх   професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
 • здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думки;
 • вміння правильно формулювати тези;
 • здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема, критики;
 • здатність до самоконтролю;
 • толерантне, ввічливе та шанобливе ставлення до людей;
 • визнання, об’єктивна оцінка та взяття до уваги, пропозиції та коментарів інших осіб, поваги до інших точок зору;
 • вміння встановлювати контакт з аудиторією, передавати інформацію та отримувати зворотній зв’язок
5.
Багатозадачність
 • здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконання завдання;
 • здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення
6.
Самоорганізація та самостійність в роботі
 • уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначити пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
 • здатність до самомотивації (самоуправління);
 • вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності;
 • ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти
7.
Ініціативність
 • здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
 • усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
1
Знання законодавства
Знання:
 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції»;
 • Закону України «Про прокуратуру»
 
2
Знання законодавства у сфері
Знання:
 • Кримінального кодексу України;
 • Кримінального процесуального кодексу України;
 • Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
3
Знання електронної системи документообігу
 Знання особливостей роботи з документами в інформаційних системах електронного документообігу
 

кількість переглядів: 187