Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 
11.01.2018

Важливе оголошення!

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ КРИМУ!
 
Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами примушування до проходження військової служби в армії РФ, надіслання відповідних повісток жителям з військових комісаріатів, а також за фактами порушення кримінальних справ чи іншого притягнення до відповідальності за відмову від проходження служби в армії РФ.
 
Такі дії окупаційної влади не тільки підпадають під ознаки злочину, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України, а є воєнними злочинами, на які розповсюджується юрисдикція Міжнародного кримінального суду.     Так, згідно з вимогами статті 8 Римського Статуту та статті 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, держава-окупант не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Будь-який тиск або пропаганда на користь добровільного вступу в армію забороняється.    
Крім того, Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/205 «Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» від 16 грудня 2016 року визнає півострів тимчасово окупованим Російською Федерацією та вимагає скасувати призов на військову службу громадян, які проживають на території окупованого Криму.
 
У зв’язку з цим, у разі наявної у Вас інформації про такі факти, Ви можете звертатися до прокуратури АР Крим      (м. Київ, вул. Ділова, 24) за телефоном (044) 569-73-57 або повідомляти про такі факти на електронну адресу: [email protected].

Прокуратура АР Крим вживає всіх можливих заходів для захисту порушених прав громадян на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та притягнення до відповідальності винних осіб. 
 
 


УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРЫМА!
 
Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам принуждения к прохождению военной службы в армии РФ, направления соответствующих повесток жителям из военных комиссариатов, а также по фактам возбуждения уголовных дел или другого привлечения к ответственности за отказ от прохождения службы в армии РФ.
 
Такие действия оккупационных властей не только подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины, а являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.
 
Так, согласно требованиям статьи 8 Римского Устава и статьи 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государство-оккупант не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Любое давление или пропаганда в пользу добровольного вступления в армию запрещается.
 
Кроме того, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A / RES / 71/205 «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» от 16 декабря 2016 признает полуостров временно оккупированным Российской Федерацией и требует отменить призыв на военную службу граждан, проживающих на территории оккупированного Крыма.
 
В связи с этим, в случае имеющейся у Вас информации о таких фактах, Вы можете обращаться в прокуратуру АР Крым (г. Киев, ул. Деловая, 24) по телефону (044) 569-73-57 или сообщать о таких фактах на электронный адрес: [email protected].
 
Прокуратура АР Крым принимает все возможные меры для защиты нарушенных прав граждан на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и привлечения к ответственности виновных лиц.

кількість переглядів: 6357